Regjeringen godkjenner bonus for unge mennesker som blir for å jobbe i Portugal etter høyere utdanning

Lisboa, 29. november 2023 (Lusa) – Ministerrådet godkjente i dag lovdekretet som oppretter en “lønnspremie” som vil bli tildelt unge mennesker som fullfører sin høyere utdanning og blir for å jobbe i Portugal.

“Dekretloven som oppretter lønnspremien som skal tildeles unge mennesker som fullfører høyere utdanning og blir værende for å jobbe i Portugal ble godkjent”, kan leses i uttalelsen fra Ministerrådet.

Statsbudsjettet for 2024 (OE2024), godkjent i dag, legger opp til at verdien av skolepengene ikke skal endres, men studentene vil kunne dra nytte av det på annen måte, så lenge de fortsatt jobber i Portugal etter endt kurs.

«Med det doble målet om å belønne videreføring av høyere studier og oppmuntre de best kvalifiserte ungdommene til å bli i landet, vil regjeringen fra 2024 og utover gi et insentiv til unge som nylig er uteksaminert i et beløp tilsvarende ett år av undervisning per hvert år med erklært arbeid i Portugal», heter det i rapporten som fulgte med OE2024-forslaget.

Med en budsjettmessig påvirkning på rundt 215 millioner euro, vil tiltaket dekke de om lag 250 000 studentene som har fullført en bachelorgrad, integrert mastergrad eller mastergrad i offentlige og private høyere utdanningsinstitusjoner i år.

Ungdom vil ha rett til refusjon av beløpet som tilsvarer studieavgiften over en periode tilsvarende antall år av kurset, det vil si inntil fire år for nyutdannede, inntil seks år ved integrerte mastergrader og to år for mastergrader.

Den eneste betingelsen er at de i det minste i den perioden jobber i Portugal.

“Maksimalt beløp som skal returneres vil være opptil 697 euro for hvert år med arbeid for integrerte bachelor- og mastergrader og opptil 1500 euro for mastergrader,” forklarte rapporten.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x