Foto © RoyGabrielsen.com

Utlendinger som bor i Portugal overstiger 500 000 for første gang

Antallet utenlandske statsborgere som bodde i Portugal i fjor oversteg 500 000 for første gang i landets historie, kunngjorde ministeren for intern administrasjon i parlamentet onsdag 15. januar.

“Foreløpige data får meg til å si at i 2019, for første gang i vår historie, er barrieren for en halv million utenlandske statsborgere bosatt i Portugal blitt overvunnet,” sa Eduardo Cabrita i den andre fasen av debatten om utkastet til statsbudsjett for 2020.

I følge ministeren bodde 580.000 utenlandske statsborgere i Portugal på slutten av fjoråret, opp fra 490 000 ved utgangen av 2018.

Ministeren understreket også at Foreigners and Borders Service (SEF) i fjor ga ut 135.000 nye oppholdstillatelser, opp fra 35.000 i 2015.

Portugal er et av de ti EU-landene hvor prosentandelen av den utenlandske befolkningen i den totale beboerbefolkningen er under 5%.

Siden 1961 har Portugal hatt tre tydelige perioder med negative migrasjonsbalanser, nemlig fra 1961 til 1973, fra 1982 til 1992 og nylig fra 2011 til 2016, som dekker en del av de tre kriseårene landet mottok internasjonal økonomisk bistand.

I følge data som ble utgitt i desember av den portugisiske databasen Pordata, kom 2018 i løpet av 2018 om lag 43 000 mennesker til Portugal med den hensikt å bli i landet, 13 000 flere enn i 2008. Mer enn halvparten av innvandrerne i 2018 er kvinner. Siden 2014 er mer enn halvparten av innvandrerne 30 år eller eldre siden 2014.

Nepaliene og franskmennene er utlendingene som bor i Portugal hvis antall har vokst mest de siste 10 årene, med antallet nepalere som øker 21 ganger mellom 2008 og 2018, mens antallet franske innvandrere har vokst fire ganger.

De samme dataene viser også at antallet indere, spanjoler, kinesere og britere som bor i landet nesten doblet seg i samme periode, og at det største utenlandske samfunnet som er bosatt i landet fortsatt er Brasil (en av fire), etterfulgt av Kapp Verde, rumenske og ukrainske samfunn.

En rapport som ble presentert av SEF i juni, viste at antallet utlendinger som bodde i Portugal økte med 13,8% i 2018, totalt 480.300, det høyeste tallet som tjenesten har registrert siden oppstarten i 1976.

Til tross for den positive balansen de siste to årene, var ikke migrasjonsbalansen høy nok til å kompensere for de negative naturlige balansene, og ifølge dataene har Portugals befolkning gått ned siden 2010, og landet mistet nesten 300 000 mennesker.

Den sosialistiske regjeringen har vært tydelig på Portugals behov for å tiltrekke seg innvandrere, gitt landets relativt lave fødselsrate og aldrende befolkning.

Kilde: Lusa.pt

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x