https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js

Personvernerklæring

MittPortugal’s personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan MittPortugal.eu (BOA VIDA AS – MittPortugal) samler inn og bruker personopplysninger.

BOA VIDA AS – Troll Media, ved Roy William Gabrielsen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på MittPortugal.eu

Webredaktøren har det daglige ansvaret for BOA VIDA AS – MittPortugal’s behandlinger av personopplysninger på MittPortugal.eu, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Troll Media er MittPortugal’s databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Troll Media er vår driftsleverandør for MittPortugal.eu.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun BOA VIDA AS – Troll Media som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom MittPortugal.eu og BOA VIDA AS – Troll Media regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

BOA VIDA AS – MittPortugal.eu samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på photostudiomanager.biz. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Annonse

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på MittPortugal.eu:

  • Analyseverktøyet Google Analytics plasserer informasjonskapsler på din maskin. Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager. Du kan lese mer om nettstatistikk over.

Få med deg de viktige nyhetene fra Portugal.
Meld deg på gratis nyhetsbrev – nederst på siden.

Vær med og støtt Mitt Portugal. Velg enkeltbeløp eller månedlig støtte:

Annonse
Spre budskapet
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •