Lisboa, Lisbon

Bystyret i Lisboa ønsker å øke turistskatten til 4 euro per natt

Bystyret i Lisboa ønsker å doble verdien av turistskatten, fra to til fire euro per natt, sa presidenten for kommunalsjefen, Carlos Moedas (PSD), i dag, og argumenterte for at denne økningen “er rettferdig” for byen.

«Å øke turistskatten er rettferdig for innbyggerne i Lisboa, det er rettferdig for byen, så det er en avgjørelse jeg tok, men jeg vil selvsagt gjøre det med stor konsensus med de som er de viktigste personene i sektoren, fra hoteller til restauranter, sa Carlos Moedas til journalister på sidelinjen av et besøk til byggingen av en ny kommunal barnehage i Lumiar.

Forslaget om å endre verdien av turistskatten i Lisboa vil bli diskutert på onsdag i et privat møte i kommunalsjefen, og hvis det blir godkjent, vil det bli gjenstand for “en offentlig høringsperiode på 30 dager” for å samle inn bidrag, før kl. tre i kraft.

“Jeg vil alltid gjøre alt for å redusere skatten for innbyggere i Lisboa, jeg har gjort det ved å redusere IRS [skatten på personlig inntekt], som allerede er på 4,5 %, og ved slutten av perioden vil vi nå 5 % , men samtidig må turister bidra mer til byen vår», sa ordføreren, som styrer uten absolutt flertall.

Når det gjelder hva som er ment å gjøres med beløpet som kreves inn fra turistskatten, sa Carlos Moedas at det for det første skal brukes til rengjøring av byen og at en del av pengene skal brukes til å fortsette veksten når det gjelder turistsentre, noe som gir som et eksempel Royal Treasury Museum, som ble betalt med turistskatten.

I følge forslaget, som Lusa hadde tilgang til, signert av visepresidenten for kammeret, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), som er ansvarlig for finans, gjør de “mange utfordringene” i turismen det for øyeblikket nødvendig å gjennomgå verdien av turistskatten for overnatting, fastsatt i 2018, samt turistskatten for ankomst til sjøs, fastsatt i 2014, «som foreslås økt fra henholdsvis to euro til fire euro og fra én euro til to euro. “.

Når det gjelder turistavgiften for ankomst til sjøs, er verdien som nå foreslås oppdatert, på to euro, den som begynte å bli brukt i år, med begynnelsen av å belaste cruisepassasjerer, som tidligere aldri ble belastet. .

Kammeret foreslår også å inkludere campingplasser, hotellbåter og lignende enheter som enheter som er ansvarlige for å kreve inn avgiften.

Kommunen foreslår også at det innføres to nye unntak: nødmelding innenfor rammen av samfunnssikkerhet eller sosial nødsituasjon og nasjonale og utenlandske studenter som skal inn på høyere utdanning i byen.

Oppdateringen av turistskatten tar sikte på å tilpasse beløpet som belastes turister “til dagens ressursutgifter i kommunen, innenfor rammen av den økende uttrykksevnen til turismen og den tilhørende økningen og forbedringen av tilbudet, på grunnlag av proporsjonalitet, hensyn og balanse», heter det i forslaget.

Ved å betrakte turisme som “en særegen faktor i byens konkurranseevne og en motor for økonomisk og sosial vekst”, fremhever kammeret de “sterke virkningene” når det gjelder offentlig intervensjon for å opprettholde tilstrekkelige responsnivåer.

Dette krever “definisjon av reguleringspolitikk, og/eller direkte offentlig inngripen, for å garantere bærekraften til Lisboa i økonomiske, sosiale og miljømessige termer”, legger han til.

I følge forslaget innebærer de positive effektene av turisme følgelig forsterkning av urban infrastruktur og funksjonen til byen, nemlig utvidelse av offentlige inngrep når det gjelder infrastruktur, mobilitet, urban rengjøring, offentlig rom, sikkerhet og turister, kultur- og fritidstilbud».

For nestlederen i salen er dette en innsats «som ikke skal belaste innbyggerne, men snarere støttes av de som direkte eller proporsjonalt drar nytte av varene og tjenestene som stilles til rådighet av kommunal virksomhet».

Turistskatten i Lisboa begynte å bli brukt i januar 2016 på overnattinger av nasjonale turister (inkludert innbyggere i Lisboa) og utlendinger på hoteller eller lokale overnattingsenheter.

Opprinnelig var det én euro per natt, men i januar 2019 økte den til to euro.

×
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x