Dødsfall på veiene opp 4 % i 2022

I 2022 krevde veitrafikkulykker livet til 20 653 mennesker i EU, en økning på 4 % sammenlignet med 2021 (19 917 omkomne). Antall drepte har økt i 2 år på rad etter det enestående fallet i 2020 (18 833), som ble tilskrevet covid-19-restriksjoner som påvirker passasjertransport.

Denne informasjonen kommer fra data om trafikksikkerhet publisert av Eurostat i dag. Denne artikkelen presenterer en håndfull funn fra den mer detaljerte artikkelen med forklaring av statistikk.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240412-1

I 2022 var det i gjennomsnitt 46 omkomne i trafikken per million innbyggere i EU. Tatt i betraktning befolkningen i hvert EU-land, ble de laveste antallet omkomne på veiene i 2022 registrert i Sverige (22 drepte på veiene per million innbyggere), Danmark (26) og Irland (31).

Norge er ikke EU-medlem, – men det oppgis til 21 – én mindre enn Sverige.

Portugal har 60 dødsfall pr. million innbyggere – litt lavere enn noen av de Øst-Europeiske landene, med f.eks. Romania med 86 døde pr. million innbyggere.
I Portugal er det politiske krefter som kontinuerlig jobber med å argumentere for rimeligere motorveier/betalingsveier – for det er ikke der ulykkene skjer.

Dødsfall i trafikken i 2022
(antall per million innbyggere)

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x