A password will be e-mailed to you.
nav.no

NAV.no

Annonse

Arbeid eller opphold i utlandet kan medføre at medlemskapet i folketrygden opphører.

Hvis du oppholder deg utenfor Norge mer enn 12 måneder, vil du som hovedregel ikke lenger være medlem i foketrygden. Medlemskapet opphører fra utreisedagen.

Les mer på NAV.no

Annonse
Spre budskapet
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •