A password will be e-mailed to you.
nav.no

NAV.no

Hvis du er medlem i folketrygden og skal oppholde deg i utlandet, kan dette medføre at medlemskapet i folketrygden opphører. Du kan da søke om frivillig medlemskap i folketrygden.

Oppdatering:
Portugal eller andre EU/EØS-land 
Hvis du er pensjonist eller uføretrygdet og bosetter deg i et annet EU/EØS-land, kan du ikke få innvilget frivillig medlemskap
. Du kan ha rett til dekning av helsetjenester i det nye bostedslandet. Les mer om helserettighetene dine i utlandet og frivillig medlemskap i folketrygden på helsenorge.no.

Annonse

Les mer på NAV.no.

Annonse