Folketrygden

Slik er reglene ved flytting til utlandet: 

  • Som hovedregel mister du medlemskapet i folketrygden hvis du skal oppholde deg i utlandet i 12 måneder eller mer.
  • Du mister også medlemskapet dersom du er i utlandet mer enn seks måneder i året i to eller flere år på rad.
  • Begge reglene gjelder selv om du har bolig i Norge, opprettholder statsborgerskapet og betaler skatt til Norge..
  • Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven må norske statsborgere oppholde seg i riket for å ha rett til å søke om sykehjemsplass. Dette gjelder også selv om man er medlem av folketrygden.
  • Om du oppholder deg i utlandet under 12 måneder, og blir i Norge minst 12 måneder etter dette, regnes dette som et midlertidig utenlandsopphold. Du vil da ikke miste medlemskapet i folketrygden.
  • Har du bodd i utlandet og mistet medlemskapet i folketrygden, vil du få medlemskapet tilbake når du flytter hjem til Norge.

Kilde: Advokatforeningen, Lovdata.

×