Foto © RoyGabrielsen.com

Vil endringer i utleie under Alojamento Local føre til en bølge av angiveri?

Den parlamentariske kommisjonen som jobber med forslag til nye lover for utleie blir presset fra flere hold. De jobber med å stramme opp lovgivningen for korttidsutleie, spesielt for byområder som i større grad blir fraflyttet på grunn av prisstigning. Prisstigningen skyldes i stor grad at private investorer kjøper opp leiligheter i eldre bydeler for utleie til turister. Det er spesielt Lisboa og Porto som er utsatt, men også deler av Algarve.

Det er ennå ikke klart når kommisjonens arbeid blir fullført, og heller ikke hva som blir de nye reglene for utleie via AL.

Det kommer flere og flere advarsler om at endringer som er foreslått, bare vil flytte utleie “off-market”, og at det dermed blir en omfattende svart økonomi. Det er også vært snakk om begrensninger i antall hotellsenger i områder hvor AL-utleie er stor.

Summen av endringer kan føre til at mye av utleie – som også i stor grad utføres av utlendinger – kommer til å utgjøre en omfattende svart økonomi. Mange som driver lovlig AL-utleie kan bli tvunget til å avvikle sin virksomhet, og dette kan igjen føre til mye angiveri naboer i mellom.

Mye tyder på at det blir en form for kvote-regulering, men ingen kjenner innholdet i regelverket ennå.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x