UBER i Portugal kan nærme seg en løsning – eller?

For PS (Partido Socialista) er det viktig at selskaper som driver via en elektronisk plattform, slik som UBER, har kontrakter mellom partene. Og selskaper som tilbyr denne typen transport må ha lisens fra Institutt for mobilitet og transport (IMT). Dette er to av de viktigste tingene som må løses før det juridiske kommer på plass, i en sak som nå har vært diskutert i ett års tid.

For PS er dette en måte å hindre jobb-usikkerhet for de ca 5000 sjåførene (i følge UBER) som er (eller var) tilsluttet denne plattformen. For PCP (kommunistene) er det viktig at det i tillegg er nulltoleranse vedrørende arbeidslovbrudd for selskapene som eier kjøretøyene.

Spørsmålet om IMT-lisensiering av kjøretøyets eiere er et trekk fra PS mot de andre partiene, siden det tidligere var foreslått en mer liberal løsning, som å benytte informasjonen fra de digitale løsningene. All informasjon skal jo finnes der. Som f.eks. månedlig rapportering fra selskapenes systemer. De sitter på informasjon om hver sjåfør og hvert kjøretøy. Antall turer, fakturert beløp osv.

Dette ser ut til fortsatt å være en lang vei frem til enighet, da alle vil bli hørt. Både de som ønsker full statlig kontroll og de mer liberale.

Taxinæringen lobber til fordel for mer kontroll mot disse nye løsningene, men selv fortsetter å kjøre uten kort-teminal, og har tilfeldige påslag, i de store byene – som Lisboa. Dette ligner mer et spill for å beskytte det etablerte. Eller hva tror du?

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x