Boliger ved São Martinho do Porto. Foto © Roy Gabrielsen

Portugals boligpriser med den fjerde høyeste prisstigningen i EU

Portugals boligpriser med den fjerde høyeste prisstigningen for 2018 innen EU i følge EU’s statistikkontor (Eurostat). Bare Slovenia (18,2%), Litauen (11,8%) og Tsjekkia (9,9%) hadde større prisstigning enn Portugal (9,3% i siste kvartal 2018).

Samlet steg prisene for Portugal totalt med 10%, drevet av høy etterspørsel, særlig fra utenlandske investorer som kjøpte for å bo eller utleie. I 2018 ble 178.000 hus og leiligheter solgt, + 16,6% i forhold til 2017.

For siste kvartal steg prisene med 9,3%. Det tilsvarer litt mer – eller det samme som – økningen av aksjeverdier for EU totalt, avhengig av hvilken periode på året men ser på.

Total omsetning av boliger utgjorde i 2018 24,1 milliarder euro innen Portugal.

I snitt økte boligprisene innen EU 4,2% i 2018, mens Italia hadde et fall i boligprisene på 0,6%.

Analytikere mener at boligmarkedet i både Europa generelt og ikke minst Portugal er overopphetet. IMF meldte sommeren 2018 at det kunne komme et prisfall på bruktboliger i Portugal i løpet av 2019.

Utleie

En annen rapport viser at leieprisene steg med 3,9% siste kvartal 2018, og har totalt steget 34% siden bunnen i 2014.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x