A password will be e-mailed to you.

Litium

lithium utvinning savanna resources

Litium kan bli den nye oljen for Portugal. Det er rike forekomster, og hvis Portugal også selv kan stå for raffinering av råmaterialet fra gruvene, – så er det snakk om mye penger.

For Portugal som land, så er det skatter og avgifter fra de store gruveselskapene som blir hovedinntekten – litt som for oljen in Norge.