https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js

Litium

lithium utvinning savanna resources

Litium kan bli den nye oljen for Portugal. Det er rike forekomster, og hvis Portugal også selv kan stå for raffinering av råmaterialet fra gruvene, – så er det snakk om mye penger.

For Portugal som land, så er det skatter og avgifter fra de store gruveselskapene som blir hovedinntekten – litt som for oljen in Norge.