Lithium utvinning Savanna Resources (fra deres brosjyre)

Godt Nytt År – med flere nye saker

Vi ønsker de som følger oss et Godt Nytt År, og vi vil – så godt vi kan – følge utviklingen i Portugal enda nærmere, for oss som vil lære mer om dette vidunderlige landet, og ikke minst for de som vil følge de økonomiske trendene på energi, bolig og det som har med levekostnader i Portugal å gjøre.

Enkelte ting blir dyrere i 2020, slik som parkering i Lisboa – og andre steder. Prisstigningen på bolig vil muligens fortsette å flate ut – både på leie og kjøp.

Biler blir litt dyrere i 2020, spesielt dieselbiler. El-biler begynner også å komme til Portugal, og det jobbes med løsninger for lading. De store forbedringene på det området kan ikke forventes før i andre halvdel av 2020.

EU krever at tollsatsene på bruktbiler fra andre EU-land harmoniseres med tollsatser ellers i EU, men Portugal trenerer dette så godt de kan. Men Portugal risikerer dag-bøter hvis de ikke endrer, så kan det være at de blir nødt. Foreløpig holdning blant de ansvarlige i Portugal er, “vi hører hva Brussel sier, men vi har vårt eget syn på saken”.

Etter gjenvalg av Antonio Costa i høst, har partiet hans fått styrket sin makt, og vil gjennomføre noen endringer på beskatning. Antagelig vil de som har sekundærboliger for utleie, være noen av de som rammes hardest, med høyere beskatning.

Portugal har en naturressurs i form av litium, som kan bli deres “olje” i den nasjonale økonomien. Gruveselskapene har vært klare et par års tid, med prøveboringer og kartlegging av aktuelle områder, og oppkjøp av land der det finnes litium i bakken.

Det har vært mye lokal motstand mot disse gruvene da de røsker opp i naturen i lokalsamfunnet, og gjør boligområder verdiløse, – og etterlater store dype sår i naturen.

Det har derfor vært en strid mellom lokalpolitikere og nasjonale politikere om hvordan man løser dette, men det ser ut til at hensynet til landets økonomi går foran lokale interesser. Det er forventet lovendringer (ekstern lenke) i 2020 som vil gjøre det mulig for gruveselskapene å sette i gang med drift i større skala. Lokale protester blir derfor antagelig ikke hørt. Hvordan lokale boligeiere blir kompensert, blir en av utfordringene for 2020.

Foreløpige steder som er avsatt til litium-leting, er forskjellige steder i Sierra de Arga, Covas de Barroso (Boticas), Barca d’Alva (Figueira de Castelo Rodrigo), Guarda, Mangualde og Segura (alle innenfor bydelen av Idanha-a-Nova) og Morgade (Montalegre).

lithium utvinning savanna resources

Våre saker om litium kan du lese her: https://mittportugal.eu/category/litium/

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x