Nazaré. Foto © RoyGabrielsen.com

Svært mange utleie-objekter vil muligens forsvinne fra markedet i 2018

Foreningen som representerer eiendomsbesittere (ALEP) som driver turistleie under landets AL-regime, frykter at politiske endringer som diskuteres i parlamentet i disse dager kan føre til “katastrofale følger” for hundretusener av deres medlemmer. ALEP (står for lokal losjiforening) er spesielt opptatt av forslaget om å gjøre det umulig for folk å leie ut på condominiums uten tillatelse fra condominiumets styre.

Grunnen til at dette diskuteres på politisk nivå, er at enkelte områder i Lisboa – og noen få andre steder – blir fraflyttet av den opprinnelige befolkningen, og overtatt av investorer som leier ut privat eller gjennom tjenester som f.eks. Airbnb. Lokalbefolkningen har ikke lengre råd til å bo der. På den måten blir de områdene som hadde den rustikke sjarmen – som dannet grunnlaget for at turister ville leie seg inn der – borte, da lokalbefolkningen blir borte. De fleste er enige om at det bør være lokale reguleringer, men det er muligens allerede for sent for de mest aktuelle områdene.

I stedet så diskuteres det nå lovreguleringer som gjør at “naboen” kan bestemme om du kan leie ut eller ikke, og at det skattlegges i så stor grad, at svært mange tar sine utleie-objekter ut av markedet. Dette skal da gjelde for hele Portugal. De foreslåtte lovendringene vil eventuelt gjøre 75% av utleiemarkedet ulovlig.

Foreningen for disse utleierne har 56.000 registrerte eiendommer med til sammen 140.000 rom. Dette utgjør nesten det samme som hotellmarkedet.

De som er i mot denne lovendringen mener at det ikke er nødvendig med en så drastisk lovendring, bare fordi det er noen få lokale problemer, som f.eks. eldre bydeler i Lisboa.

For oss Skandinavere vil det berøre både utleiere og leietagere. Det blir svært vanskelig å finne rom til leie når det meste blir tatt ut av markedet (off-market).

Parlamentet i Portugal vil starte diskusjoner om denne eventuelle lovgivningen fredag formiddag.

Leie eller utleie? https://mittportugal.eu/forums/forum/leie-hus-eller-leilighet/

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x