Det er sannsynlig at du vil trenge å kreve refusjon for å få tilbake den overbetalte skatten. Foto © RoyGabrielsen.com

Skattemyndighetene erkjenner at de må returnere deler av IUC på importerte bruktbiler

Import av bruktbiler fra andre EU-land er høyt beskattet i Portugal. AT’s frivillige avgjørelse nylig, åpner for titusenvis av klager. Leiria-skattyter får tilbakebetalt en korreksjon for fire år, pluss renter.

En bileier fra Pombal, Leiria-distrikt, har fått erkjennelse for en refusjon av for mye betalt skatt (IUC) – €1.050,- – for en Mini 1300 importert i 2008, men førstegangsregistrert i Tyskland i 1996.

Skattemyndighetene beregnet skatten og ignorerte at bilen var 12 år gammel, – og beskattet den som ny i 2008. Denne beregningsmetoden har blitt brukt på titusenvis av biler i Portugal importert fra 2007.

Skatteberegningen ble ansett som ulovlig skatteforvrengning av EU-domstolen i 2018, som vil førte til at parlamentet korrigerte IUC-koden i 2019 – i følge Publico.

Bileieren fra Pombal godtok ikke beregningen av skatten, og har ført sak mot AT, men nådde ikke frem. Avgjørelsen ble klaget inn for voldgiftsretten til Administrative Arbitration Center (CAAD) i Lisboa.

CAAD gikk med på å prøve saken, men det var ikke engang nødvendig. Fordi skattemyndighetene revurderte saken etter lovlig etter å ha blitt varslet om voldgiftsbehandlingen. De ga etter hvert skatteyter rett, som det fremgår av en uttalelse som ble godkjent ved pålegg fra viseadministrerende direktør for skatter 12. desember 2019.

Bileieren fra Pombal får de €1.50,- tilbakebetalt for de siste 4 årene med for mye betalt skatt – pluss renter.

Denne saken vil skape presedens for alle bruktbiler importert til Portugal etter 2007. I 2018 var det snakk om mer enn 77 tusen biler. Og skatteforskjellen kan komme opp i 800 euro eller mer. Eksempel: en Audi Q7 2007 importert i 2008 betalte rundt 860 euro i IUC. I lys av de riktige reglene ville ville det vært riktig å betale 62 euro. En skattyter i denne situasjonen kan kreve refusjon for fire år med overflødig IUC, dvs. 3200 euro pluss renter.

Det er sannsynlig at du selv må kreve refusjonen for å få tilbake den overbetalte skatten. Imidlertid vil korreksjonen kun gjøres de siste fire årene. Fordi advokat Paulo Carido påpeker, er dette begrensningen som er gitt i skatteprosesskoden. Korrigering av skatterefusjon er begrenset til fire år.

Denne saken er omfattende, og du kan lese hele på Publico’s websider.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x