Tuk-Tuk i Sintra. Foto © RoyGabrielsen.com

Reiselivsboom skaper 25 000 selskaper på ti år

I 2018 var turismen ansvarlig for 64 000 selskaper, 39,4% mer enn ti år tidligere. De er hovedsakelig mikroselskaper med base i Lisboa-området.

Mellom 2008 og 2018 ble 25.600 nye reiselivsrelaterte selskaper etablert i Portugal. Dette er en økning på 39,4% for en sektor som allerede har 64 000 firmaer, ifølge data fra Banco de Portugal.

I 2018, da Portugal mottok 12,8 millioner utenlandske turister, økte antallet selskaper som opererer i denne sektoren med 6,7% i løpet av de foregående 12 månedene. Etableringsrytmen har vært konstant siden 2016 i kjølvannet av nylige etableringer som denne aktiviteten har registrert.

Banco de Portugal rapporterer at mellom 2008 og 2018 økte sektorens andel av de totale selskapene i landet med 2,1 prosentpoeng, og omsetningen fulgte med denne veksten (+ 48%). Bare i fjor var økningen 9%. Opprettelsen av nye virksomheter har også økt antall arbeidsplasser.

I et scenario som ble tegnet onsdag, antok Banco de Portugal at 90% av reiselivsvirksomheten er sammensatt av mikroforetak – etter utviklingen i universet til selskaper i landet. Store selskaper i denne sektoren representerer bare 0,1%. Omsetningen deres er imidlertid verdt 39% av den totale industriaktiviteten. Likevel påpekte Mário Lourenço at små og mellomstore bedrifter (SMB) er ansvarlige for den største andelen av omsetningen og menneskene innen turisme.

Lisboa hovedstadsområde er det med størst antall selskaper (38%), noe som kan forklares med at hovedkvarteret deres er i hovedstaden, med Nord-regionen like bak, med 26% av disse strukturene. Lisboa skiller seg ut igjen når det gjelder omsetning (59% av totalen) og antall sysselsatte (43%). Til tross for denne overvekt, viser reiselivssektoren “en større territoriell spredning i forhold til det totale antall selskaper”, noe som fremhever den større tyngden i Algarve-regionen og de autonome regionene. Sør i landet var reiselivsbedriftenes høyeste vekt 27%. For ti år siden var det bare 17%.

Turisme er verdt nesten 15% av BNP

Tall fra INE Tourism Satellite Account for 2018, viser at etterspørselen etter turisme bidro med 29,8 milliarder euro til den portugisiske økonomien, som representerer 14,6% av BNP, 7,7% mer enn i 2017.

Tempoet i veksten i turismen er saktere; i 2017 var aktiviteten verdt 27,69 milliarder euro til den nasjonale økonomien (14,1% av BNP), en økning på 17,9% i forhold til 2016. Tallene viser også at i 2017, turisme sto for 413 tusen arbeidsplasser.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x