Foto © RoyGabrielsen.com

Prisstigningen på boliger avtar

Prisstigningen på boliger i Portugal avtok tidligere i 2019, men EU-kommisjonen sier at prisjusteringen vil gå tregt på grunn av lave renter og at boliger blir omgjort til AL-utleie (lokal korttids-utleie).

Etter en sterk økning i boligprisene som begynte i 2015, forblir veksten i boligprisen høy, men tempoet avtar dette året, sammenlignet med 2018.

I første kvartal i år steg boligprisene med 9,2%, noe som gjenspeiler en svak nedgang fra de 9,3% som ble sett i det foregående kvartalet og det årlige gjennomsnittet på 10,3% i 2018.

Antall salg hadde også en nedjustering, både i de mest turistifiserte regionene, som Algarve og i storbyområdene Lisboa og Porto, hvor denne trenden var enda mer markant.

Denne situasjonen peker på en viss moderering i etterspørselen, som mest sannsynlig er relatert til utsiktene til en nedgang i verdensøkonomien, noe som påvirker markedsforventningene til turisme og etterspørselen etter sekundærboliger.

I de områdene hvor eiendomsmarkedet har vært mer dynamisk som i Algarve og Porto forble prisøkningen over gjennomsnittet, mens i Lisboa skjedde det motsatte.

Den betydelige oppføringen av nye boliger i Lisboa hovedstadsområde bidro til dette.

Nedgangen i tempoet i prisveksten merkes mest i nye boliger enn i brukte objekter. Men, salg av nye boliger bare utgjør 15% av transaksjonene og 19% av salgene, melder ThePortugalNews.

Vi følger utviklingen på boligmarkedet i Portugal HER.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x