Boliger ved São Martinho do Porto. Foto © Roy Gabrielsen

Blir det slutt på Portugal som skatteparadis?

I 15-20 år har det vært en avtale mellom f.eks. Sverige og Portugal som regulerer dobbeltbeskatning for de med tjenestepensjon i privat sektor. Portugal har dermed blitt et skatteparadis – i 10 år – for denne typer svensker.

Norge har hatt noe lignende, og det kalles NHR.

Avtalen mellom Sverige og Portugal er snart historie, – for den nye regjeringen i Portugal ønsker å innføre skatt på denne typen pensjoner igjen. Det bor omtrent 4.000 svensker i Portugal – hvor mange av disse har kunnet nyte godt av skattefrihet.

I 2018 var det 637 svensker som kjøpte bolig i Portugal, og det er en nedgang på 15% sammenlignet med 2017. Hvis Portugal ikke lengre er et skatteparadis for svensker – og eventuelt andre land – kan det vel forventes en liten nedgang i pensjonister som flytter til Portugal.

I Sverige snakkes det om at skattefriheten opphører i utgangen av 2022, og at man fra 2023 skal betale en “sinkskatt” på 25%. Hvis Portugal trekker f.eks. 10% skatt, vil Sverige trekke det resterende opp til 25%.

For Portugal blir endringen den at de får inn noen skatte-euros og at presset på boligmarkedet lettes på. Prisstigningen på boliger i Portugal har vært tøff for den jevne portugiser som bare skal ha en bolig for å bo i.

For oss nordmenn er det allerede slutt på Portugal som skatteparadis. Avtalene som både nordmenn og svensker har nytt godt av har har i begge tilfeller vært for 10 år.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x