A password will be e-mailed to you.

Mer enn 20 personer fra statlige kontorer ble tirsdag morgen under en større aksjon av politiet arrestert for organisert kriminalitet.

Blant dem som er arrestert for korrupsjon vedr. legalisering av innvandrere, er to finansfunksjonærer, to tjenestemenn i trygdeetaten, en SEF-inspektør og tre advokater.

240 PJ-politibetjenter deltok i et team ledet av dommere og påtalemyndigheter, som også ransaket Skatteetaten, trygdekontorer og advokatfirmaer, samt hjemmebesøk under arrestasjonene.

I følge TVI legaliserte dette nettverket, som opererte i statlige strukturer, innvandrere i bytte mot bestikkelser i mange år. Ifølge samme kilde har denne etterforskningen fra PJ’s National Counter-Terrorism Unit vart i over tre år, og varetektsfengslede er mistenkt for å være deltakende i godt strukturerte mafia-nettverk de har koblinger til, og som er avhengige av utnyttelse og i handel med innvandrere, ofte med tanke på arbeid eller seksuell slaveri, i Portugal og andre Schengen-land, der de videresendes etter at Portugal fungerer som deres inngangsport til Europa.

I følge DN.pt opprettet den mistenkelige gruppen spøkelsesselskaper for å opprette fiktive arbeidskontrakter for innvandrere, og hadde hjelp av statlige tjenestemenn som ble betalt for å få fortgang i å skaffe nødvendig skattyter- og person-nummer og oppholdstillatelse. I noen tilfeller, sier DN, ble kvinnene også sendt til såkalte “hvite ekteskap” for å få et visum fra staten.

Annonse
Annonse
Spre budskapet
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •