Også de helt små skal selges

Olhão har en pilotstasjon for oppdrett av sardiner

Den naturlige bestanden av sardiner har falt drastisk de siste årene. Hos Olhão Fisheries Pilot Station (EPPO) har noen forskere klart å få til oppdrett av sardiner i lukkede tanker på land.

Den naturlige bestanden har falt drastisk i områdene ved Biscayabukten og i Gibraltarsundet. For øyeblikket er bestanden vurdert til 150.000 tonn, mens den ideelle bestanden er på 446.000 tonn. I 1985 var bestanden i disse farvannene på en million tonn, som da gir en reduksjon på 85 prosent de siste 30 årene.

Annonse

Hvis oppdrett av yngel for å øke den naturlige bestanden skal hjelpe – må det oppdrett i astronomisk skala til, for å kunne utgjøre en forskjell. Foreløpig forskes det på om oppdretts-yngel kan overleve en utsetting i havet, for å øke bestanden.

Spre budskapet
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •