Foto © RoyGabrielsen.com

Husprisene i Portugal har hatt den nest største prisøkningen innen EU

Data som er publisert av Eurostat 11. april viser at Portugal har hatt den nest høyeste prisstigningen innen EU.

Boligprisene steg 4,5% i EU i fjerde kvartal 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. Blant medlemmene i eurosonen var økningen 4,2%.

For alle EU-land var det bare Italia (med unntak av Hellas, som ikke har noen tall) som rapporterte fall i boligprisene med -0.3%.

Irland er det landet som økte mest med 11,8% sammenlignet med 2016. Deretter Portugal med 10,5%, og tredje var Slovenia med 10%.

I Portugal økte boligsalget med 21% i 2017, og prisene nådde det høyeste nivået på åtte år.
En annen indikator for høyere boligpriser er bankenes vurdering av fast eiendom, som nå er den høyeste siden bunnen i 2011.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x