Foto © RoyGabrielsen.com

Golden Visa investeringer ned 33% hittil i år

I følge SEF som har ansvar for innvandring, utgjorde Golden Visa investeringene i underkant av 200 millioner euro de tre første månedene i 2019. Dette tilsvarer en nedgang på 33% hittil i år.
For mars alene utgjorde nedgangen 52 prosent regnet fra forrige år.

Kina topper listen over Golden Visa innvilget siden programmet startet, etterfulgt av Brasil, Tyrkia, Sør-Afrika og Russland.

Få med deg de viktige nyhetene fra Portugal.
Meld deg på gratis nyhetsbrev – nederst på siden.

Vær med og støtt Mitt Portugal. Velg enkeltbeløp eller månedlig støtte:

Annonse

Compare