A password will be e-mailed to you.

I følge SEF som har ansvar for innvandring, utgjorde Golden Visa investeringene i underkant av 200 millioner euro de tre første månedene i 2019. Dette tilsvarer en nedgang på 33% hittil i år.
For mars alene utgjorde nedgangen 52 prosent regnet fra forrige år.

Kina topper listen over Golden Visa innvilget siden programmet startet, etterfulgt av Brasil, Tyrkia, Sør-Afrika og Russland.

Annonse
Annonse