Peniche.Foto © RoyGabrielsen.com

Første enhet som produserer kommersiell bølgeenergi installert i Peniche

Den første enheten i Peniche Wave Energy Energy Park er vellykket installert på havbunnen, kunngjorde det finske selskapet AW Energy, i følge ThePortugalNews.

Illustrasjon som viser prinsippet med WaveRoller. Foto: aw-energy.com/waveroller

Den første prototypen er nedsenket og installert på 15 til 25 meters dyp, nær kysten. Neste steg er å koble enheten til strømnettet.

Denne enheten er en prototype som ved hjelp av bølgekraft skal gi en effekt på 350 kilowatt. Senere når prosjektet kommer over i den kommersielle fasen, så vil det gi en anslått produksjon på 5 megawatt – nok til å forsyne 4000 hjem med strøm.

Produksjonen av energi fra bølger kan ha et energi-potensiale som tilsvarer vind og solenergi til sammen.

Rundt 20% av strømmen som forbrukes i Portugal og Spania kommer fra vindenergi.

AW Energy har som mål å skape en stor verdenspark, med en installert kapasitet på mellom 50 og 100 MW, en investering som skal beløpe seg til 100 millioner euro og sette Portugal i front i segmentet for verdensbølgenergiproduksjon.

WaveRoller i nyhetene; https://seawanderer.org/tidal-energy-the-first-commercial-scale-waveroller-unit-is-completed

Norge kan ta indirekte del i dette, da minst ett norsk selskap er partner med finske AW Energy. Vi vet ikke hvor offisielt dette er, så det kommer vi tilbake til.

Siste montering av konstruksjonen:

Sluttmonteringen av den første kommersielle skala 350KW WaveRoller-enheten er fullført i Peniche, Portugal. Ved utplassering er enheten nedsenket til havbunnen og koblet til det nasjonale strømnettet for produksjon av elektrisitet fra havbølgene. WaveRoller er den ledende bølgeenergikonvertereren for energiproduksjon i brukskala designet av AW-Energy.

Litt historikk:

En kronologisk gjennomgang av SURGE-prosjektet, der et nettkoblet demonstrasjonsbølgekraftverk ble konstruert og distribuert i Peniche, Portugal. Det EU-finansierte 3-årige prosjektet ble avsluttet i 2012.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x