Bruktbiler i Portugal. Foto © RoyGabrielsen.com

EU-kommisjonen tvinger Portugal til å endre skatter på importerte bruktbiler

Etter å ha åpnet en overtredelsesprosedyre i januar, har EU-kommisjonen nå sendt en begrunnet uttalelse som gir regjeringen en periode på en måned til å endre nasjonal lovgivning. Hvis regjeringen ikke følger det, vil det neste trinn være den europeiske domstolen. Dette melder safecommunitiesportugal.com

Regjeringen har en måned på seg til å endre måten bruktbiler som importeres fra andre medlemsland beskattes i Portugal. Hvis den ikke gjør det, vil EU-kommisjonen vurdere å ta saken for den europeiske domstolen. Avgjørelsen ble formidlet til regjeringen onsdag og følger overtredelsesforhandlingene som ble åpnet tidligere i år.

Finansdepartementet har vært i forhandlinger med Brussel, men dette har ikke ført frem. EU-kommisjonen opprettholder sitt krav.

Det dreier seg om at det i den beregnede kjøretøyskatten (ISV) som er gjeldende for importerte bruktbiler ikke er tatt hensyn til bilens alder ved beregning av miljøkomponenten i avgiften til avskrivningsformål.

Vanessa Mock, talskvinne for EU-kommisjonen for skatte- og tollspørsmål, forklarer at “dette betyr at brukte biler importert fra andre medlemsstater blir mer avgiftsbelagt sammenlignet med brukte biler som er kjøpt i det portugisiske markedet, noe som gir vanskeligheter for små bilforhandlere og høyere priser for forbrukere”.

Brussel mener at dette er et spørsmål om konkurranse i EU-fellesskapet, ettersom landet (Portugal) “diskriminerer utenlandske biler” og derfor portugisisk lovgivning “ikke er forenlig med EU-regler for det indre marked” og traktater, mer presist med artikkel 110 i traktaten om det fungerende i Den europeiske union (TFEU) om bevegelsesfrihet.

På dette tidspunktet fortsetter Vanessa Mock, det er ingen tvil om at dette er et “problem som må løses” og “jo før jo bedre”. Kommisjonen har mottatt “et betydelig antall klager” og har “en indikasjon på at SMB’er i sektoren er under press på grunn av gjeldende lovgivning”.

António Mendonça Mendes, statssekretær for skattesaker i Portugal, har bekreftet at han har mottatt uttalelsen fra EU-kommisjonen, men sier at han fremdeles “vurderer hvordan han skal svare Brussel”.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x