Fattigdom i Portugal er er på det laveste siden 2003

Foreløpige data fra Survey of Living og Rendiment (Inquérito às Condições de Vida e Rendimento) som utarbeides av National Statistics Institute (Instituto Nacional de Estatística) nå i 2018, på husholdningsinntekter fra foregående år, viser at fattigdom i Portugal er redusert til 17,3% – d.v.s ti prosent for en familie. Men det vises en økning på 0,7% blant de eldre.

2017 ble det tredje året på rad hvor fattigdommen synker, og er pr. 2017 på det laveste nivået siden 2003.

Den største nedgangen skjedde i husholdninger med tre eller flere barn, hvor fattigdomsrisikoen var på hele 41,4% i 2016 – men endte på 31,6% for 2017 – en forbedring på hele 9,8% prosentpoeng.

Ifølge INE (Instituto Nacional de Estatística), – fattigdoms-risikoen i 2017 tilsvarer andelen av mennesker med netto kontant-inntekter på mindre enn 5.610,- euro per år, tilsvarende 468,- euro per måned. INE anser at disse familiene står i fare for fattigdom uten sosiale overføringer, hvis de lever på inntekter under denne grensen.

INE publisert for første gang regionale data, der Lisboa storbyområdet fremstår som regionen med lavest fattigdomsrate (12,3%) og Alentejo med data under landsgjennomsnittet (17%). De autonome regionene er mest berørt – 31,5% i Azorene og 27,4% i Madeira – og Nord-, Mellom- og Algarve ligger på 18,6%.

Mindre barnefattigdom

For familier med forsørgede barn, så har risikoen for fattigdom falt ytterligere, fra 19,7% til 18,1%.

Likevel – kvinner og barn fortsetter å være mer utsatt, til tross for nedgangen som er registrert i disse gruppene.

Fattigdoms-risikoen er redusert for de under 18 år, fra 20,7% til 18,9% – den høyeste frekvensen blant alle aldersgrupper. Fattigdoms-risikoen er redusert for begge kjønn, men nedgangen var mer tydelig for menn (minus 1,2 prosentpoeng) enn for kvinner (0,8 prosentpoeng lavere), og mens kvinner har nesten 18% risiko for fattigdom, er denne verdien 16,6% for menn.

Eldre mest utsatt

Blant voksne i arbeidsdyktig alder er risikoen for fattigdom redusert med 1,4 prosentenheter (fra 18,1% til 16,7%). Dette skjedde ikke med den eldre befolkningen, som dermed har kommet 0,7 prosentpoeng dårligere ut, – anslått til 17,7% i 2017. Og for pensjonistene økte risikoen for fattigdom med 0,6 prosentpoeng (fra 15,1% til 15,7%).

Positiv indikator er det faktum at fattigdom blant de som er i arbeid ble redusert fra 10,8% til 9,7%, – men risikoen for arbeidsledige økte fra 44,8% i 2016 – til 45,7% i 2017.

Full oversikt finner du HER hos publico.pt.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x