Utlendinger vil kunne søke om Citizen Card i 2019

Fra og med 2019, vil registrerte utlendinger i Portugal kunne søke om Citizen Card som ligner på den nasjonale Cartão de Cidadão for personlig identifikasjon, skatt, trygd, og tilgang til det nasjonale helsevesenet.

Citizen Card, som erstatter det nåværende bosteds-kortet, er komplett med alle relevante ID-nummere som beviser lovlig bosted i Portugal.

I mange tilfeller kan et gyldig pass fortsatt brukes timelig som en form for identifikasjon, men utlendinger må også ha bosteds-kort; gyldig identitetskort fra hjemlandet, inkludert EU-borgere, og må til enhver tid være i stand til å identifisere deg når du blir bedt om det, av tjenestemenn.

Selv om kortet ikke gir innehaveren rett til statsborgerskap, vil kortet inneholde all informasjon om innehaveren, og denne må opptre som utlending, og rapportere til Utlendings og Grense Tjenesten (SEF).

Foreløpig er en utlending, bosatt i Portugal, nødt til å innhente separate dokumenter fra ulike offentlige kontorer som trygdekontoret (Segurança Social), til skattekontoret (Finanças), og SNS (National Health Service) for registrere seg for permanent oppholdstillatelse.

Tiltaket er en del av en serie av innovative tiltak som faller inn under den portugisiske regjeringens Simplex+2018‘program, en ordning for å effektivisere og forenkle byråkratiet.

Det nye kortet er laget i samarbeid med departementene for formannskapet og administrativ modernisering, justis, økonomi, helse og arbeids-, velferds- og Social Security.

Ifølge innenriksdepartementet vil Citizen-kortet for ikke-nasjonale innbyggere komme i sirkulasjon i løpet av siste kvartal 2019.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x