Tavira – kork

Portugal står for over 50{8e6d7723e62ba6133e74320c846352f54b1d4b3c06f73724c2cce770f95d1ab2} av verdens korkhøst, og er dermed verdens største produsent av naturkork. Mesteparten kommer fra São Brás de Alportel området. 720.000 mål brukes til korkproduksjon i Portugal, og i denne delen av Algarve, rundt Tavira, har korken høyest kvalitet. Også Alentejo og midtre del av Portugal har stor korkproduksjon. 70{8e6d7723e62ba6133e74320c846352f54b1d4b3c06f73724c2cce770f95d1ab2} av produksjonen går til eksport.

Korkeik kan bli opptil 250 år gammel.
Den er eviggrønn og blir opptil 20 meter høy, men er vanligvis lavere.
Innhøsting kan først skje når treet er 25 år gammelt og foregår gjerne fra mai til september. Mellom hver høsting må det gå fra 8-15 år, ofte venter man i 12 år. Høstingen av kork skader ikke treet, et nytt lag kork gror til. Kvaliteten på de 2 første høstingene er såpass lav at man må vente til treet er ca 40 år gammelt før barken kan brukes til korkproduksjon. Kvaliteten blir så bedre og bedre for hver gang korken høstes.
En enkelt innhøsting kan gi 4000 korker, noe som tilsvarer ca 80.000 korker pr korkeik i løpet av dets liv. Korkeiken kan ikke felles før den ikke lenger er produktiv.

Selv om det nå også brukes plastkorker og skrukorker på vin, er naturkork fremdeles viktig, spesielt for lagringsvin.

Kork benyttes også i en rekke andre produkter, bl.a. i gulvbelegg, korkmatter, i bilindustrien, til militæret og romfartsindustrien. Likeledes i redningsvester, skotøy og lærvarer, som kjemisk komponent i farmasøytindustrien … og som emballasje. På eldre fiskegarn ble kork mye brukt som flytemateriale. ”Ull” av kork brukes dessuten i madrasser og puter. Kork er et smidig og forbausende sterkt materiale.
… og vi skal besøke et korkfirma som lager både vin- og champagnekorker samt en rekke designprodukter.

[showmap address=”Tavira, Portugal” marker=”1″ map=”ROADMAP” zoom=”12″ scroll=”1″ street=”1″ zoomcontrol=”1″ pan=”1″ mapcontrol=”1″ overview=”1″]

×