Repsol drivstoffpumper

Regjeringen innfører krisetilstand 9.-21. august [Opd. søn. 14:00]

Regjeringen innfører krisetilstand fra fredag 9. august kl. 23:59. Enkelte drivstoffpumper er allerede tomme. Arbeidgiverne truer med sanksjoner mot de sjåførene som nekter å ta sine vakter i helgen.

Energikrise

Regjeringen erklærer energikrise på grunn av denne konflikten, da drivstoffmangel rammer mange viktige funksjoner i samfunnet. Tilstrømmingen til bensinstasjonen har doblet seg de siste dagene, og nå er det tomt mange steder.

De tidligere annonserte 600 statlige ansatte som har fått opplæring i transport av farlig drivstoff, har nå blitt til 521. Med bakgrunn i energikrisen skal disse sørge for at det opprettholdes et minimumstilbud for å sikre viktige samfunnsoppgaver.

Det er 374 fyllestasjoner, inkludert raffinerier og store logistikksentre som nå overvåkes av politistyrkene PSP og GNR. Det er respektive elleve hundre og syv hundre betjenter som deltar, og det er fokus på Lisboa, Porto, Setúbal og hele Algarve.

Her følger ett kart hvor du kan se hvilke stasjoner som fortsatt har drivstoff.

GPS-appen Waze har fått en ny funksjon som ikke bare viser bensinstasjoner, men også status på hva de evnt. har igjen.

Fredag har det vært mye diskusjon om hva som er minimumstjenester under en energikrise, og sjåførene har ikke godkjent myndighetenes krav. Minstekravene ble satt av en domstol, og fagforeningens advokat har anket avgjørelsen.

Siden dette er en sivil arbeidskonflikt har ikke myndighetene villet gå til retten for å stoppe streiken. De vil underveis vurdere om minimumstjenestene skal utvides til å nærme seg normale tjenester. Bedre å være “Safe than sorry”, som de sier.

Regjeringen sier at retten til å streike ikke er ubegrenset, og at partene bør være villige til å forhandle.

Selv om det allerede er erklært energikrise, så vil nettverket av de utvalgte bensinstasjonene som skal holde oppe – og få levert drivstoff – ikke måtte følge reglene for kvotering av drivstoff før søndag 11. aug. kl 11:59. Grensen for hvor mye man kan fylle, kan variere med hvor man er, men maksimum vil være enten 15 eller 25 liter. For tunge lastebiler vil det være 100 liter.

Regjeringen håper fortsatt på å unngå streik, men er bedre forberedt enn i påskeuken, ved forrige streik. De håper også at situasjonen er løst innen 21. august.

Sjåførene krever en minstelønn tilsvarende 2x minstelønnen i Portugal – tilsvarende 1.200 euro i måneden. 240 euro i tilskudd (ikke oppgitt til hva – risikotillegg?) og en reduksjon av pensjonsalderen.
Det utbetales 14 månedslønninger i Portugal. 2x lønn i august (feriemåneden) og desember.

Lørdag morgen har partene vært til morgenmøte hos president Marcelo Rebelo de Sousa i et forsøk på å samle partene til enighet. Det er ikke offentliggjort noe om hvordan det gikk.

Nå kl 12:00 (lokal tid) møtes sjåførene i plenum for å stemme over det tilbudet de har fått, – eller gå til streik.

Politistyrkene PSP og GNR har fått dispensasjon fra datatilsynet i Portugal til å bruke håndholdte videokameraer for å dokumentere hendelser rundt bensinstasjoner og raffinerier.

Oppdatering lørdag kl 13:00 (lokal tid)
Etter plenum-møtet i dag, så ble det bestemt at det blir streik, og at de godtar de minimums-tjenestene som myndighetene har bestemt.

Oppdatering søndag kl 13:00 (lokal tid)
Portugalresident.com opplyser at de streikende har en månedslønn på €1.169,- per måned, enkelte tjener over €2.000,- per måned. Det vil si at de tjener mer enn professorer eller doktorer i starten av deres karrierer.

Vi følger saken…

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x