PSP oppretter epost til å rapportere dyremishandling

Foto © RoyGabrielsen.com

I tillegg til GNR’s SEPNA (Nature and Environment Protection Service)-styrker, har nå også PSP opprettet epostadressen defesanimal@psp.pt til rapportering av mishandling av dyr. Denne adressen kan brukes av alle. I tillegg til e-post, har politiet også opprettet hjelpetelefon 21POLICIA (217 654 242) der folk kan ringe inn og få avklart hendelser.

PSP understreker at under loven som trådte i kraft i oktober 2017, – mishandling og oppgivelse av dyr er en forbrytelse. Loven sier at “alle som, uten legitim grunn, påfører smerte, lidelse eller annen fysisk mishandling på et kjæledyr skal straffes med fengsel inntil ett år eller med en bot på opptil 120 dager”.

Loven sier også at avliving av dyret eller “berøvelse av et viktig organ eller et lem eller alvorlig og varig svekkelse av sin evne til å bevege seg” straffes med fengsel inntil to år eller med en bot på opp til 240 dager.

PSP også annonsert “intern opplæring, slik at i alle politi-divisjoner er det nå kunnskap om dette, og politiet er i stand til å gi nødvendig støtte til dem som trenger det, og for å utløse krav som stilles etter gjeldende rett”.

GNR eller SEPNA har telefon 808 200 520, som er for rapportering av tilfeller av dyremishandling eller miljøhensyn.

Nyere data fra GNR, samlet gjennom natur og miljøvernorganisasjonen (SEPNA – Nature and Environment Protection Service), viser at siden oktober i fjor og fram til juni i år, har 2.239 klager om dårlig behandling blitt registrert. Ca 16% av rapportene ble til straffesaker (om lag fem per måned) og 2.240 var lovbrudd.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x