Kildesortering. Foto © RoyGabrielsen.com

Portugal ber EU om 2 år til for å komme a jour med avfallshåndteringen

I disse budsjett-tider er det viktig med alle detaljene. Avfallshåndtering er en av de detaljene som det ikke er så lett å skjule. Det blir lett synlig hvis det blir feil. Avfallshåndteringen for Portugal generelt har ikke nådd de målene som ble satt, – sist Portugal fikk støtte fra EU til å komme a jour med problemet.

Byer, som Lisboa, sier at avfallet har økt med 40% de siste årene, etter turist-boomen. De trenger mer tid og tilskudd, for å håndtere problemet.

Det er 5 soner som allerede har nådd målene for 2020, men for Portugal som helhet gjenstår det en del. Det søkes nå om mer midler fra Europa-kommisjonen til å kunne nå 2020-målene, innen 2022. Dette forutsetter mer tilskudd.

En av utfordringene for målet, er at 50% av avfallet skal gjenvinnes, og kun 35% gå til deponi. Dette er det, som nevnt, bare 5 soner i Portugal som har klart. De urbane strøkene henger etter. Kommunene betaler €9,- – per tonn – for det avfallet som går til deponi, – målet er €11,- (EU og miljøvernere). Det må nå muligens økes til €20,-, for å legge press på kommunene.

Kommunene forsvarer seg med at befolkningen er for sløve med kildesorteringen – og at systemene enkelte steder er for dårlige, – og at det derfor er en lang vei å gå.

Kildesortering Portugal. Foto © RoyGabrielsen.com
×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x