Illustrasjonsfoto. Foto © RoyGabrielsen.com

Parkering i Lisboa sentrum vil bli dyrere

Et forslag om å utvide dagens grønn, gul og rød sone, til også omfatte brun og sort sone med høyere priser, er nå ute til høring. Høringsfristen er satt til utgangen av september.

Parkeringen i Lisboa har egne regler for fastboende, slik at de er sikret en parkering i nærheten av hjemmet.

For familier som bor i Lisboa, og har tre eller flere barn – og den yngste er inntil to år – vil de ha rett til en reservert parkeringsplass ved umiddelbar nærhet til døren.
(Red. anm: Vi har ikke funnet prisen på disse “beboer-parkeringene”.)

For familier som har tre biler, vil den tredje bilen bli dyrere i deler av byen hvor det er press på parkeringsplasser, slik som i de historiske delene av byen.

Det er nå planer om å øke prisen på private parkeringer, sik at det blir færre biler som står på faste plasser i sentrum.

I løpet av de siste fire årene har antallet reserverte plasser – der det er parkometre – gått fra 52 036 til 89 249. Antallet plasser som er reservert for beboerne er mer enn fordoblet, fra 5305 til 11 505. Med disse endringene, sier Miguel Gaspar, ønsker kommunen å “forbedre tilgjengeligheten av parkering på veien, å prioritere innbyggere, men også besøkende, brukere av handel og tjenester i Lisboa.” “Vår ambisjon er at det er et sted tilgjengelig i hvert kvartal til å parkere,” uttaler han. 

I de brune og sorte parkerings-områdene er det foreslått en pris på to euro per time i brun sone, og tre euro per time i sort sone. I tillegg skal maksimum parkeringstid være to timer.

I følge en studie gjort av kommunen, så brukes det mellom åtte og fjorten minutter på å oppdrive en ledig parkering – i snitt. Det betyr at det hver dag kjøres ca 330.000 kilometer og brukes 28.000 timer – som gir et utslipp på 70 tonn karbondioksid. Alt i alt, så mister én person per år, rundt én uke på leting etter parkering i Lisboa.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x