A password will be e-mailed to you.

Statsministeren sa lørdag i Coimbra at Europa-kommisjonen i de kommende ukene vil godkjenne endringer i EU-budsjettet for “Portugal 2020″, noe som representerer en forbedring på 366 millioner euro til investeringer. Pengene går blant annet til utstyr, styrking av kulturarv og naturarv og også til byutvikling,” sa PS’s generalsekretær.