Fatimas hånd – inngangsdør

I Tavira er ikke ringeklokker på døren vanlig. Det brukes en form for dørbanker, ofte den såkalte Fatimas hånd.
Det sies at denne tradisjonen henger igjen fra maurernes okkupasjon, men dette er usikkert ettersom man finner denne ”hånd”-bankeren i mange land i verden. Andre mener at de har eksistert helt siden fønikerne. Fatima Zahra var profeten Muhammeds datter.
Uansett et fint element på en malerisk arabiskinspirert dør og dem er det mange av i Tavira.

Dørbankeren Fatimas hånd har ofte en ring på fingeren og et rynkebånd rundt hånd- leddet. Hånden holder en Pomegranate (kjærlighetsfrukt) eller et eple. Pomegranate er en frukt som i den kristne tro er symbol for liv og død, oppstandelse og evig liv samt fruktbarhet, ekteskap og fremgang. Det er også en rekke andre myter rundt denne frukten, dens form, farge, frø og saft. Legenden sier at hver frukt inneholder ett frø fra frukten i paradis. Frukten har også helbredende effekt og brukes som symbol i flere medisinske firmaer.

I den muslimske verden kan dørbankeren Fatimas hånd enten være kvinnelig eller maskulin. En kvinnelig hånd hadde en annen lyd enn den maskuline. Mange dører hadde begge disse typene. Besøkende skulle bruke den hånden de representerte slik at huseieren visste hvem som banket på. Hvis det var en maskulin bankelyd hadde ikke kvinnen (hvis muslim) lov til å lukke opp, noe hun kunne hvis det var en kvinnelig lyd. Noen kunne til og med ha en Fatimas hånd for barna.

Fatimas hånd skal holde onde ånder borte fra huset.

Fatimas hånd eller hamsa (arabisk), khamsa (romersk) eller hamesh (hebraisk) betyr 5 og viser til de 5 fingrene på hånden. De 5 fingre på Fatimas hånd kan sees som symbol på islams fem søyler; de 5 plikter som alle muslimer skal oppfylle.
Fingrene kan også være tegn på de fem daglige bønner. Hånden kan også bety islams hellige familie – Muhammed, Fatima, hennes mann Ali (profetens fetter) og deres barn Hassan og Hussein. Vi ser Fatimas hånd som både lukket og åpen.

Mange myter knytter seg til Muhammeds datter Fatima. Hun er legemliggjørelsen av alt det guddommelige i den kvinnelige natur, det edleste ideal som den menneskelige tanke har rukket fram til.
I Portugal er Fatima et hellig sted der det har skjedd mirakler for snart 100 år siden, dvs. i 1917.

×