Norsk Maritimt Kompetansesenter

Norsk Maritimt Kompetansesenter

www.nmcc.com

Noen leietakere:

SINTEF Fiskeri og Havbruk
SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Gjennom mer enn 60 år har vi skapt verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk. I dag er vi et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

Velkommen til SINTEF- Teknologi for et bedre samfunn

www.sintef.no

Rolls-Royce
Rolls-Royce er en verdensledende leverandør av skipsdesign og -utstyr, med fokus på offshorefartøy, kyst og nærskipstrafikk, ferger og kystvaktskip. Rolls-Royce Training and Technology Centre ligger på NMK.

www.rolls-royce.com

OSC
Offshore Simulator Centre AS (OSC) er et teknologiselskap som utvikler løsninger for simulering og visualisering av krevende maritime operasjoner.

www.osc.no

Opera Software ASA
“Operas produkter gir mer enn 350 millioner forbrukere på nettet muligheten til å oppdage og knytte kontakt med det innholdet og de tjenestene som betyr mest for dem, uavhengig av enhet, nettverk eller sted. I tillegg hjelper vi annonsører med å nå et publikum som er verdifullt for forretningene.”

www.opera.com

Møreforsking
Møreforsking driver anvendt forsknings- og utviklingsarbeid for marine og maritime næringer.

www.moreforsk.no

CE BLUE Maritime
Den maritime klyngen på Møre har siden 2006 hatt status som Norwegian Centre of Expertise. I 2014 ble klyngen tildelt status som Global Centre of Expertise (GCE) som er toppnivået i det norske klyngeprogrammet. Klyngen skal være pioneerer og ta en globalt ledende posisjon innen avanserte blå havromteknologier- og operasjoner. Klynge-prosjektet GCE Blue Maritimes hovedmål er å styrke klyngens globale konkurransekraft og verdiskaping gjennom å styrke de mekanismer som fører til ny kunnskap, kompetanseheving, innovasjon og vertskapsattraktivitet.

www.bluemaritime.no

Innolipid
Innolipid AS er et FoU selskap som driver kontraktforskning på marine fettstoffer, spesielt omega-3 fettsyrer.

Annik M Fet NTNU visedirektør Campus Ålesund ,

  • Professor i Miljøledelse og sentral i NTNU bærekraft
  • Involvert i prosjekter ifm havrommet og miljø, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt (EU)
  • Doktor stipendiat innen dette området
×