SEF-erstatning garantert innen utgangen av året

Viseministeren for parlamentariske anliggender har forsikret at opprettelsen av det portugisiske byrået for migrasjon og asyl, etter omstruktureringen av Foreigners and Borders Service (SEF), vil bli fullført innen utgangen av året.

Dette melder The Portugal News.

«Innen utgangen av 2022 vil vi ha fullført prosessen med å opprette det portugisiske byrået for migrasjon og asyl, som vil strukturelt endre utformingen og måten vi ønsker velkommen og integrere de som kommer hit», sa Ana Catarina Mendes.

Ministeren, samt statssekretæren for likestilling og migrasjon, Isabel Almeida Rodrigues, blir hørt i komiteen for konstitusjonelle anliggender, rettigheter, friheter og garantier, for å presentere arbeidet som er gjort så langt.

Ana Catarina Mendes understreket at dette byrået følger restruktureringen av SEF, som skiller administrative attribusjoner fra politiattribusjoner, og etterlater administrative attribusjoner innenfor byråets ansvarsområde.

Ministeren understreket at regjeringen ønsker å forbedre ikke bare reaksjonene på innreise av migranter til Portugal, men også på integrering, og la til at det jobbes med å analysere bidrag slik at «så snart som mulig» gjennomgangen av den organiske loven av Høykommissær for migrasjon (ACM).

Flyktninger

Tjenestemannen begrunnet dette behovet med det faktum at ACM har sett en «betydelig» økning i kompetansen, handlingssfærene og målgruppen, siden den ikke bare jobber med migrantintegrering, men også flyktningmottak.

I denne siste saken avslørte ministeren at i 2022 alene mottok Portugal «13 ganger flere flyktninger enn de siste fem årene til sammen».

«Derfor har vi til hensikt å endre den organiske loven for drift av ACM for å forbedre effektiviteten til integreringsresponser», for å utdype artikulasjonen mellom tiltak og offentlige tjenester, men også for «fortsettelse av å fremme verdsettelsen av mangfold i det portugisiske samfunnet».

Hun påpekte at siden januar i år har ni flere nasjonale immigrantstøttesentre (CNAIM) åpnet og at de har diversifisert enhetene de jobber med.

«La oss ikke ha noen illusjoner, migrasjonsstrømmene er kommet for å bli, og det samme er vårt behov for arbeidskraft og å bekjempe demografi», understreket Ana Catarina Mendes.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x