Parlamentet i Lisboa

Nærmest “unntakstilstand” erklært i Portugal

KALAMITETSSTATUS DECREE LOV 88A / 2020 PUBLISERT
EFFEKTIV 15. OKTOBER 00.01 HRS TIL 2359 HRS 31. OKTOBER 2020

Siden dette er viktig for alle, så har vi sakset oversettelsen til Safe Communities, og bringer den her på norsk. Vi har ikke hatt tid til å forbedre den norske oversettelsen, men vil gjøre noe med det..

Dekretloven er publisert. Safe Communities har laget og uformell oversettelse til engelsk for informasjonsformål. Lenken til dette på nettstedet vårt og den opprinnelige portugisiske versjonen er nederst på denne siden.

Det er 16 sider og over syv tusen ord, men for å gjøre det lettere fremhever vi, så langt vi kan fastslå, følgende endringer i den forrige loven som ble utgitt 1. oktober, og de aller fleste bestemmelsene gjelder fortsatt. Vi anbefaler å lese delen TEKST og VEDLEGG Artikkel 13 og 16.

Fra og med denne torsdagen er samlinger på offentlig vei begrenset til bare fem personer – de som er unntatt fra samme husstand. Begrensningen gjelder ethvert rom for offentlig bruk, av kommersiell art og serveringsvirksomheter (tekst 2b) og artikkel 16 (f). (Merk: I utgangspunktet hvor maksimum var 10, er det nå 5)

Regjeringen bestemte seg for å begrense alle familiebegivenheter – for eksempel bryllup, dåp – til maksimalt 50 personer. Alle er pålagt å overholde reglene for fysisk avstand, håndhygiene og individuell beskyttelse, nemlig bruk av masken. (Artikkel 13 b)

Alle utdanningsinstitusjoner, enten det er universiteter eller polyteknikker, har forbud mot å holde akademiske feiringer og aktiviteter av ikke-akademisk eller vitenskapelig art, for eksempel seremonier for førsteårsresepsjoner og andre typer feiringer som involverer samlinger.

Sikkerhetsstyrkene og Food and Economic Security Authority (ASAE) vil styrke inspeksjonshandlingene. Myndighetene vil ta hensyn til overholdelsen av reglene som presenteres her, både i forhold til samlingen av mennesker på offentlig vei, og til begrensningene som gjelder for kommersielle og cateringvirksomheter.

Kommersielle og cateringvirksomheter som ikke nøye sikrer at reglene overholdes, kan straffes med bøter. Ulykkesituasjonen la til boten, som nå kan gå opp til 10.000 euro.

Ulykkesituasjonen tillater regjeringen å vedta, når det er nødvendig, tiltak som er berettiget for å inneholde pandemien, som for eksempel sirkulasjonsbegrensninger.

Den engelske versjonen: https://www.safecommunitiesportugal.com/resolution-of-the-council-of-ministers-no-88-a-2020-14th-october-2020/

Den originale portugisiske versjonen: https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145440403/details/maximized

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x