Peek Creative Collective / Shutterstock / NTB scanpix

Douro toglinjen kan komme til å fortsette inn i Spania

I fremtiden kan Douro toglinjen komme til å fortsette inn i Spania, hvis infrastrukturministeriet får det som de vil.

I tillegg til at infrastrukturministeriet har “forpliktet” seg til å gjøre strekningen opp til Pocinho elektrisk, ønsker de nå å utrede muligheten for å gjøre toglinjen langs Douro elven til mer enn en turist-attraksjon. Dette må eventuelt gjøres sammen med Spania.

Portugal har tidligere laget en motorvei opp til Quintanilha, men den stoppet der. Tanken var at motorveien skulle fortsette inn i Spania. Slike investeringer må derfor i fremtiden planlegges og koordineres sammen med spanjolene.

Det har tidligere vært en slik togforbindelse, men den har vært stengt i over 30 år – først på spansk side.

For å få til en slik tog-forbindelse igjen, kreves det investeringer på over 500 millioner euro, antydes det.

Alternativ investering i området, er å koble sammen 3 eksisterende motorveier, for å sikre bedre flyt. Dette alternativet har ikke så høy prioritet, og krever også en vesentlig investering – rundt regnet 270 millioner euro. Dette er et arbeid som ble krevd for mange år siden, men så sluttet disse motorveiene å være nasjonale motorveier.

Slik som det diskuteres nå, – så kan det se ut som at vi ser både togforbindelsen og motorvei-nettet utbedret i fremtiden.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x