Tavira. Foto © RoyGabrielsen.com

Covid-19: Manglende leiekontrakt dikterer en fjerdedel av avslag på inntektsstøtte

Lisboa, 5. april 2021 (Lusa)Omtrent en fjerdedel av avslagene på anmodninger om støtte til betaling av husleie fra Institute of Housing and Urban Rehabilitation (IHRU) skyldtes mangelen på en gyldig leieavtale, ifølge data fra Husdepartementet.

IHRU har så langt mottatt 3 117 forespørsler om inntektsstøtte fra familier som på grunn av inntektsfallet forårsaket av covid-19-pandemien har blitt stående uten midler til å dekke utgiftene.

Av den totale antallet forespørsler, fra 2 394 søkere, ble 1210 avvist, “hvorav 24,5% skyldes mangel på bevis for leiekontrakten”, sier departementet for infrastruktur, som svar på Lusa, en offisiell kilde og boliger.

Eksistensen av en gyldig husleie er en av betingelsene for at folk kan søke om og få tilgang til rentefrie lån gitt av IHRU. Beviset, husker departementet som er veiledet av Pedro Nuno Santos, kan gjøres med inntektskvitteringer, siden den skriftlige kontrakten ikke er lovlig obligatorisk.

Selv om en fjerdedel av avslagene stammer fra mangelen på gyldig leiekontrakt, er hovedårsaken til disse avslagene manglende bekreftelse av inntektsfallet som er gitt ved lov, slik at en familie kan få tilgang til denne støtten.

Ifølge data fra Husdepartementet skyldes 44% avslag denne årsaken, og det er fremdeles en del som hovedsakelig skyldes ”mangel på dokumentasjon, nemlig æreserklæring”.

Av de 3 117 forespørslene om støtte (som inkluderer 723 nyinnlevering av søknader, som rettferdiggjør forskjellen for antall søkere), ble 756 godkjent.

I følge den samme offisielle kilden, av de ventende søknadene, “bare et restnummer venter på bekreftelse av IHRU,” med “det store flertallet i påvente av ytterligere informasjon som blir bedt om fra søkere, for å bekrefte kravene som er planlagt for å gi støtte”.

Lansert i april 2020, som en del av tiltakene covid-19, betyr denne støtten at IHRU gir lån til leietakere med inntektsfall.

Tidligere i år ble regimet utvidet til 1. juli 2021, og den nødvendige innsatsraten falt fra 35% til 30%. For å kvalifisere seg for og få tilgang til disse lånene, må leietakeren registrere et 20% inntektsfall, og det er også nødvendig at inntektsdelen påvirker inntekten lik eller større enn 30%.

Leietakere av boliger er kvalifiserte når det tilsvarer deres faste bosted, studenter med leiekontrakt for et hus som ligger mer enn 50 kilometer fra husholdningens vanlige bolig eller garantister for studentleietakere.

Reglene sier at fallet på mer enn 20% av inntekten måles ved “sammenligningen mellom summen av inntekten til husstandens medlemmer i den måneden den avgjørende årsaken til inntektsendringen skjer med inntekten opptjent av de samme medlemmene av husstanden i februar 2020, i forrige måned ”eller, i tilfelle inntekt fra selvstendig arbeid,“ i samme periode året før ”.

Vitnemålet tillater at, etter leietakers valg, informasjonen om inntekten kan leveres ved en erklæring fra leietakeren, under tilsagn om ære, eller av en sertifisert regnskapsfører, når det gjelder selvstendig næringsdrivende med organisert regnskap, hvor inntektstapet ble bekreftet senere.

Bevis på inntektsfall må leveres til IHRU innen maksimalt 60 dager etter søknadsdatoen.

Lovverket med endringene i regimet som ble publisert i begynnelsen av dette året inkluderer også de nødvendige kravene slik at leietakere med lav inntekt kan be IHRU om å konvertere det avtalte lånet til å betale leien i en ikke-refunderbar støtte.

Få med deg de viktige nyhetene fra Portugal.
Meld deg på gratis nyhetsbrev – nederst på siden.

Vær med og støtt Mitt Portugal. Velg enkeltbeløp eller månedlig støtte:

Annonse
Spre budskapet
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •