Tiltak for høyrisikokommuner i helgen

TILTAK VED HØYRISIKOKOMMUNER FOR 9. og 10. JANUAR 2021

Vær oppmerksom på at i samsvar med lov 2A-2021 som ble offentliggjort i morges, gjelder følgende bestemmelser som tidligere gjaldt kommuner med svært høy og ekstrem risiko også i disse 2 dagene for kommuner med HØY RISIKO.

Dette melder Safe Communities Portugal – som vi her bringer på norsk.

Vær oppmerksom på at disse tiltakene ikke har endret seg og forblir det samme som tidligere – den eneste forskjellen er at de gjelder høye kommuner, også i disse to dagene

Artikkel 40

Forbud mot sirkulasjon på offentlige veier og rom lørdager og søndager

1 – På lørdager og søndager, i perioden mellom 13:00 og 05:00, kan innbyggerne bare bevege seg i offentlige rom og veier eller i mellomrom og private veier som tilsvarer offentlige veier i situasjonene som er oppført i artikkel 34. º

2 – I kommunene med svært høy og ekstrem risiko, gjelder unntakene fastsatt i artikkel 34, og reiser til dagligvarebutikker og supermarkeder og andre virksomheter som selger mat og hygieneprodukter er også tillatt for folk og dyr som er i drift i henhold til vilkårene i artikkel 43 nr. 2 bokstav a).

3 – I virksomheter hvor mat og hygieneprodukter selges for mennesker og dyr, kan andre produkter som er tilgjengelige der også kjøpes.

Artikkel 42

Generell plikt til å reise hjem i kommuner med svært høy og ekstrem risiko

Hver dag UTENFOR perioden mellom 23:00 og 05:00, så vel som på lørdager og søndager i perioden mellom 05:00 og 13:00, må innbyggerne avstå fra å sirkulere i rom og offentlige veier, samt mellomrom og private veier som tilsvarer offentlige veier, og forblir i deres hjem, bortsett fra reiser som er tillatt i henhold til dette dekretet, og som bruker bestemmelsene i artikkel 35.

Artikkel 43

Butikk- og serviceaktiviteter lørdager og søndager i fylker med høye og ekstreme risikoer

1 – På lørdager og søndager, UTENFOR perioden mellom kl. 08.00 og 13.00, er aktiviteter i detaljhandels- og servicefirmaer i kommuner med svært høy og ekstrem risiko suspendert.

2 – Med unntak av bestemmelsene i (1) forrige nummer:

  • a) Butikkhandel med matvarer, så vel som naturlig eller kosthold, helse og hygiene, med et salgs- eller serviceområde på 200 m2 eller mindre med autonom og uavhengig inngang fra offentlig vei;
  • b) Cateringvirksomheter og lignende, uavhengig av salgsområde eller tjenesteyting, forutsatt at utelukkende med det formål å lage mat til forbruk utenfor virksomheten gjennom hjemlevering, direkte eller gjennom en mellommann;
  • c) Cateringvirksomheter og lignende, utelukkende med det formål å lage mat til forbruk utenfor etablissementet, til levering av måltider eller pakkede produkter ved etablissementets dør eller gang (take-away), publikums tilgang til det indre av etablissementet og bare henting er tillatt til kl. 22.30;
  • d) Drivstoffpåfyllingsstasjoner som ikke dekkes av artikkel 14, utelukkende med det formål å selge drivstoff og kjøretøyforsyninger til offentligheten, og forutsatt at innenfor rammen av reisen som er godkjent i henhold til artikkel 34, som gjelder under artikkel 39

3 – Bedrifter med vanlige åpningstider før kl. 08.00 kan fortsette å utøve denne praksis.

4 – I forbindelse med forrige avsnitt er normal åpningstid de som ble praktisert frem til ikrafttredelsen av dekret nr. 8/2020 av 8. november.

5 – Når det gjelder virksomheter som har tillatelse til å operere 24 timer i døgnet, har de tillatelse til å åpne igjen etter kl. 08.00.

Decree Law in informal English here.
https://www.safecommunitiesportugal.com/decree-law…/

Safe Communities Interactive map here;
https://informationportugal.com/covidriskmap08-15jan2020

Du finner en god oversikt over smittetall på dette kartet:
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x