Foto © RoyGabrielsen.com

Covid-19: Suspensjon av flyreiser til og fra EU forlenget til 17. mai

Lisboa 17. april 2020 (Lusa)Flyreiser til og fra Portugal til land utenfor Den europeiske union vil forbli suspendert til 17. mai, men med noen unntak, ifølge en regjeringsordre publisert i Diário da República i dag.

Dette forbudet, begrunnet av utbruddet av det nye koronaviruset, forlenges dermed suspensjonen av flyreiser som har vært pålagt siden 19. mars, dagen da unntakstilstanden ble vedtatt.

Flyforbudet gjelder imidlertid ikke for flyvninger som er ment å tillate nasjonale borgere eller portugisiske oppholdstillatelsesinnehavere å returnere til Portugal.

Det gjelder heller ikke, bestemmer regjeringen i vitnemålet, for flyvninger som er bestemt til å tillate retur til de respektive land av utenlandske statsborgere som er i Portugal, “forutsatt at slike flyvninger blir promotert av de kompetente myndighetene i slike land, med forbehold om forespørsel og forhåndsavtale, og å respektere gjensidighetsprinsippet ”.

Hovedregelen har også andre unntak når det gjelder forbud mot flyvninger: landene tilknyttet Schengen-området (Liechtenstein, Norge, Island og Sveits), og de portugisisktalende landene, selv om de fra Brasil begrenses til, “bare flyvninger til og fra São Paulo og til og fra Rio de Janeiro”.

Andre unntak er Storbritannia, USA, Venezuela, Canada og Sør-Afrika, som er berettiget av regjeringen “gitt tilstedeværelsen av viktige portugisiske samfunn”.

Begrensningen er heller ikke aktuelt for statlige fly og væpnede styrker, fly som integrerer eller vil integrere det spesielle landlige brannslukkings-styrkene, flyvninger for eksklusiv transport av last og post, samt flyvninger fra en humanitær eller akuttmedisinske og tekniske skalaer for ikke-kommersielle formål.

Begrensningen, publisert i dag, trer i kraft fra klokken 00:00 18. april 2020 og er i kraft i en periode på 30 dager, fram til 17. mai.

For litt over en uke siden, 8. april, i en uttalelse som ble frigitt, inviterte Europakommisjonen de 27 medlemslandene til å forlenge inntil 15. mai forbudet mot “ikke-essensielle” inntredener på europeisk territorium, og rettferdiggjøre at “opplevelsen av staten Medlemsstatene og andre land utsatt for pandemien viser at tiltakene som er brukt for å bekjempe spredningen av viruset, krever mer enn 30 dager for å være effektive.

På det tidspunktet ba EU-kommisjonen også om en samordnet tilnærming for å forby flyreiser, og argumenterte for at “handlinger ved ytre grenser bare er effektive hvis de gjennomføres av alle EU- og Schengen-land [det frie bevegelsesområdet] ved alle grenser, med samme frist og på en enhetlig måte”.

Globalt har covid-19-pandemien allerede forårsaket mer enn 145 000 dødsfall og 2,1 millioner smittede.

Portugal registrerer ifølge den daglige bulletin fra Generaldirektoratet for helse (DGS) torsdag, 629 dødsfall assosiert med infeksjoner med covid-19 og 18 841.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x