Universitetssykehuset i Lisboa, Santa Maria. Foto © RoyGabrielsen.com

Covid-19: Portugal følger en global trend med høyere dødelighet blant menn

18. april 2020 (Lusa) – Dødeligheten av covid-19 i Portugal har vært mer dødelig hos menn enn hos kvinner, ifølge data levert av Generaldirektoratet for helse (DGS), og har plassert landet innenfor den internasjonale trenden siden begynnelsen på pandemien.

Fra 17. april registrerte DGS totalt 657 dødsfall i landet på grunn av det nye koronaviruset: 334 menn og 323 kvinner. En mindre forskjell, men som har en annen dimensjon når man vurderer fordelingen etter kjønn av de 19.022 bekreftede sakene, hvorav bare 7782 er mannlige og 11.240 er kvinner.

Dødelighetsgraden gjenspeiler vekten av antall dødsfall på bekreftede infeksjonssaker.

På verdensbasis har denne indikatoren en verdi på 3,3% i Portugal (16. plassering i rangeringen av flest land), og nådde 13,95% i Belgia (4440 dødsfall), 13,32% i Storbritannia og 13,11% i Italia. Motsatt ligger landet bare bak data fra Russland (0,83%), Tyrkia (2,19%) og Tyskland (2,84%) blant de 16 nasjonene som er analysert.

Ekstrapolasjonen av denne frekvensen etter kjønn indikerer at hos portugisiske menn oppnås en dødelighet på 4,1%, mens hos kvinner faller denne trusselen til 2,8%.

Selv om ikke alle land og territorier rapporterer fordelingen av dødsfall (eller tilfeller av infeksjon) etter kjønn, har de som allerede har gjort det klart at det er en høyere forekomst av menn blant ofrene, selv når de er i mindretall, i registeret over smittede pasienter, slik det har skjedd så langt i Portugal.

I følge data fra den internasjonale plattformen Global Health 50/50, som tar til orde for likestilling i helse, og gitt bare landene som er mest berørt av pandemien, er det en trend med større dødelighet hos menn i Italia (67%), Kina ( 64%), Spania (63%), Frankrike, Holland og Sveits (61%), USA (60%), Tyskland og Iran (59%), og Belgia (54%). Og bare i Italia og Iran representerer menn flertallet i de identifiserte sakene.

Emnet økt SARS-CoV-2-dødelighet hos menn har vært gjenstand for analyse av noen forskere i artikler i internasjonal presse de siste ukene. Imidlertid mangler omfattende og strenge studier som gir forklaringer på denne trenden og mulige forskjeller i måten virussen virker mellom menn og kvinner.

Globalt har den covid-19-pandemien allerede påstått mer enn 145 000 dødsfall og smittet mer enn 2,1 millioner mennesker i 193 land og territorier. Mer enn 465 000 pasienter ble ansett som kurert.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x