CORONAVIRUS COVID-19 – STATUS 16. MARS

Saken oppdateres… (Tips oss gjerne)

Det er litt endringer siden søndag. Kafeer flest har stengt, med unntak av enkelte – lite solidarisk i forhold til de stedene som følger anbefalingene fra myndighetene. Butikkene kan ha begrensede åpningstider – muligens for å spare personalet for noe av belastningen – dessuten kan noen ha fått hjemmekarantene.

Det er kø utenfor alle apotek. Det vil si at de slipper inn kunder én av gangen – eller begrenset antall.

Matbutikkene har som sagt oppe, men her kan det være store lokale forskjeller.

Store bilverksteder holder oppe. De som jobber med anlegg langs veien holder på (kun 2-4 mann).

Trafikken på hovedveiene virker som normalt en mandag.

Hvis du er i Portugal med bil, og må til Norge, så viser tilbakemeldinger fra de som kjører nordover nå, at de slipper gjennom landene i transitt, men vil gå rett i karantene når de kommer til Norge. Men slipper altså unna karantene under veis. Muligens har alle myndigheter den policy at alle skal få kunne komme hjem.

Kontroll over landegrensene

Kontroll over landegrensene mellom Portugal og Spania fra 23:00 mandag 16/3 – kontroll er ikke det samme som stengte grenser.

Kontrollen av landegrensene mellom Portugal og Spania vil begynne å skje fra 23:00 i dag, og på dette tidspunktet vil luft-, jernbane- og elveforbindelser mellom to land.

På en pressekonferanse i Lisboa sa ministeren for intern administrasjon, Eduardo Cabrita, at disse tiltakene vil tre i kraft til 15. april og er en del av kampen mot Covid-19-pandemien.

“Landegrensene mellom Portugal og Spania vil fra 23:00 i dag og 24:00 fra Spania være utsatt for kontroller”, og bare ni grensepunkter vil være i drift, sa ministeren.

Eduardo Cabrita understreket at andre reiser enn varer eller arbeid (pendlere) vil bli hindret fra i natt mellom Portugal og Spania.

Turistcruise stopper i Douro og selskapene ber om suspensjon av gebyrene

Douro cruiseselskaper bestemte seg i dag for å frivillig innstille all turistvirksomhet i regionen for å bidra til å bekjempe Covid-19-pandemien og har bedt om å stanse innkrevingen av frakt- og dokkingsavgifter.

Association of Maritime-Tourist Activity of the Douro (AAMTD), som i dag møtes i plenum, bestemte seg for å innstille all turistaktivitet i Douro på grunn av den nåværende nødsituasjonen der landet provoseres av det nye koronaviruset.

Den besluttet også å be Douro og Leixões Havnemyndighet (APDL), sjef for Douro-vassdraget, om øyeblikkelig å innstille innkrevingen av alle avgifter for maritim turistaktivitet i “på ubestemt tid, inntil den nåværende ekstraordinære nødsituasjonen hvis det holder ”.

“Vi tror at denne forespørselen er av den mest elementære rettferdighet, og vi tror at APDL, gitt dens konstruktive holdning, vil være tilgjengelig for tilgang til den fordi den forstår, så vel som vi, innvirkningen av denne situasjonen på sektoren og de økonomiske og sosiale konsekvensene som dette betyr ”, Sa kommandør Hugo Bastos, talsmann for foreningen, i en uttalelse.

Tjenestemannen la til at det er “å snakke om hundrevis av jobber, tapet av titalls millioner euro til den lokale økonomien”.

“Det er en direkte og veldig reell innvirkning i dette øyeblikket, men det er viktig å iverksette forebyggende tiltak slik at denne virkningen ikke fortsetter på mellomlang sikt og det er mulig å holde selskaper aktive og garantere vedlikehold av arbeidsplasser”, understreket han.

Den nåværende “ekstraordinære situasjonen der landet er involvert”, betyr at AAMTD forstår at “det er viktig å opprette støttemekanismer for selskaper i sektoren, og starter med å suspendere innkrevingen av gebyrer som følger med aktiviteten, noe som vil redusere tapene som føltes av maritime turistbedrifter i Douro og dermed hjelper sektoren med å bedre navigere i denne krisen.

I denne forstand ba AAMTD om at sjøfartsoperatører i Douro til slutten av mai ble fritatt for betaling av avgifter som låsing, innsamling av avfall, dockingplasser, takst for bruk av havnen, nedenfor (TUP), blant andre.

Foreningen sa at den maritime turistaktiviteten i Douro er direkte og indirekte ansvarlig for tusenvis av arbeidsplasser, og bidrar årlig med titalls millioner euro til regionens økonomi.

I 2018, ifølge de nyeste dataene som er tilgjengelig på nettstedet APDL – Douro, var det rundt 1,2 millioner passasjerer som seilte på Douro-elven i båter i det samme reservoaret, på dagstur, hotellskip eller fritidsbåter.

Til slutt uttrykte AAMTD og dets samarbeidspartnere sin solidaritet med hele den portugisiske befolkningen og viste seg for å være “så langt det er mulig, for å støtte og hjelpe i denne ekstraordinære nødsituasjonen”.

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte forrige uke at episentret for den nye coronavirus-pandemien har flyttet fra Kina, kilden til utbruddet, til Europa, hvor flere land allerede har utløst stenging av grensene.

Det nye koronaviruset som er ansvarlig for Covid-19-pandemien, har allerede gjort krav på mer enn 6.400 dødsfall over hele verden.

I Portugal, som rapportert i dag av Generaldirektoratet for helse (DGS), steg antallet personer smittet med det nye koronaviruset til 331, 86 flere enn de som ble registrert på søndag.

Tre jernbaneforbindelser mellom Portugal og Spania suspendert

Tre togforbindelser til Spania vil bli kansellert fra og med tirsdag på grunn av “beslutning fra RENFE”, den spanske jernbaneaktøren, på grunn av Covid-19-pandemien, opplyser en kilde fra CP – sa Comboios i dag. av Portugal.

“De internasjonale togene Sud / Lusitânia, som kobles til Madrid og Hendaye, og Celta-toget, som kobler til Vigo, vil ikke bli utført fra 17. mars til 28. mars”, sa han til Lusa.

Søndag kunngjorde det spanske jernbaneselskapet at det ville redusere antallet tilgjengelige seter på høyhastighetstogene med 85%, slik at bare ett av tre seter er tilgjengelig.

Tiltaket ble iverksatt for å garantere avstanden mellom passasjerene og dermed prøve å forhindre spredning av Covid-19, etter vedtaket fra det spanske ministerrådet på lørdag om å la transportoperatører ta de nødvendige tiltak for å sikre størst mulig skille mellom passasjerer.

Fra og med fredag, ifølge CP, “var det allerede en nedgang i etterspørselen etter tog”, men selskapet fortsetter ikke å ha flere data tilgjengelig.

Siden sist torsdag har CP sensibilisert sine arbeidere og kunder for adopsjon av forebyggende oppførsel i forhold til Covid-19, for å styrke hygiene for togene og for å lette refusjon i tilfelle avgang fra turer.

I en kunngjøring publisert på internett, innen informasjon til passasjerer, sier selskapet at det har fulgt informasjonen og retningslinjene fra Generaldirektoratet for helse (DGS) angående utbruddet av det nye koronaviruset og lister opp et sett med forebyggende tiltak.

I denne sammenheng lover CP å øke bevisstheten til arbeidere og kunder om forebyggende oppførsel, for å styrke hygiene, rengjøring og desinfisering av tog, spesielt de mest håndterte overflatene, samt å forsterke hygiene og desinfisering av luftkondisjoneringsfilter.

Rengjøring og desinfisering vil særlig fokusere på steder med høyest konsentrasjon av mennesker, nemlig “billettkontorer, kundestøttekontorer, sosiale fasiliteter (kantiner, kafeteriaer, pantries), møterom, rom for driftspersonell, toaletter og garderober, kontorer for individuell bruk eller teambruk ”.

I følge selskapet vil det bli utført “en forsterkning av rengjøringsoperasjoner” på det rullende materiellet, med et spesielt fokus på interiøret i togsettene og i førerhyttene, og desinfisering av klimaanleggsfiltrene før service, med desinfiserende middel.

Selskapet har også til hensikt å ta i bruk “prosedyrer for identifisering, behandling og henvisning av mistenkte tilfeller” av sykdommen og forbereder “rom på bestemte steder til støtte for klienter som presenterer en mistenkelig situasjon”.

CP justerte også forholdene for tilbakebetaling av billetter, “gitt situasjonen eksepsjonell karakter, og gir større fleksibilitet til kunder som ønsker å slutte å reise med Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional, Regional og Turismo tog”.

Refusjon, uten gebyr, må forespørres på billettkontorene etter presentasjon av forespørselen opptil tre timer før togets avgang fra kundens hjemmestasjon.

Portugal vil intensivere helsekontrollen på flyplasser

Portugal vil intensivere helsekontrollen på flyplasser, kunngjorde helseminister Marta Temido i Lisboa i dag.

I følge helseministeren appellerte Den europeiske union (EU) i dag til å opprettholde formidling av informasjon, formidling av informasjonsflyter til passasjerer som ankommer det nasjonale territoriet, gjennomføre epidemiologiske undersøkelser og visuell observasjon av passasjerer.

Marta Temido holdt tale på en felles pressekonferanse med ministeren for intern administrasjon, Eduardo Cabrita, etter møtet ved videokonferanse av EUs ministre for intern administrasjon og helse.

Ministeren opplyste også at Portugal uttrykte interesse for å anskaffe medisinsk utstyr for å bekjempe Covid-19-sykdommen, siden EU kunngjorde at “en ny felles anskaffelsespakke” vil bli laget.

Marta Temido rapporterte at flere medlemsstater tok opp spørsmålet om tilgang til personlig verneutstyr, tungt medisinsk utstyr, for eksempel ventilatorer, og tester for laboratoriediagnostikk.

I følge generaldirektoratet for helse er det i Portugal 331 tilfeller av mennesker smittet med Covid-19 sykdom.

Utløpt innbyggerkort og førerkort forblir gyldig til 30. juni

Borgerkort, førerkort og andre dokumenter som må fornyes vil fortsatt være gyldige også etter at de går ut, til 30. juni, ifølge det eksepsjonelle regimet som ble offentliggjort fredag.

 Lovdekretet ble offentliggjort i et supplement på fredag ​​og etablerte eksepsjonelle og midlertidige tiltak angående den epidemiologiske situasjonen til det nye koronaviruset, for eksempel suspensjon av undervisningsaktiviteter eller profylaktisk isolasjon på grunn av utbruddet av det nye koronaviruset.

Unntakstiltakene er ment å fremme sosial avstand og profylaktisk isolasjon: “Tatt i betraktning borgernes mulige umulighet til å fornye eller innhente dokumenter som er relevante for utøvelse av rettigheter, som følge av nedleggelse av fasiliteter, er det viktig å sørge for obligatorisk aksept av offentlige myndigheter av utstillingen av dokumenter hvis utløpsdato utløper “, forklarer den utøvende i vitnemålet.

Imidlertid har dette eksepsjonelle regimet frister og er bare til fordel for dokumentholdere som begynte å utløpe i slutten av februar, og ikke før: “Offentlige myndigheter godtar for alle juridiske formål visningen av dokumenter som kan fornyes hvis frist av gyldighet utløper fra datoen for ikrafttredelse av denne lovdekretet [lørdag] eller i løpet av de 15 dagene umiddelbart før eller etter “.

Regjeringen bestemmer også i vitnemålet en utvidelse av gyldigheten av noen dokumenter som utløp fra lørdag: “Borgerkortet, attester og attester utstedt av registrerings- og sivile identifikasjonstjenester, førerkort, så vel som dokumenter og visa relatert til oppholdet på det nasjonale territoriet, hvis gyldighet slutter fra datoen for ikrafttredelse av denne lovdekretet [lørdag] blir akseptert, på samme vilkår, til 30. juni 2020. “

Vitnemålet inneholder også, blant flere tiltak, en eksepsjonell ordning med offentlige anskaffelser, som hever begrensninger og gir mulighet for raskere prosedyrer, for eksempel direkte justering for inngåelse av offentlige arbeidskontrakter, men tildelingene gitt under dette eksepsjonelle regimet er offentliggjort på portalen for offentlige anskaffelser, “garanterer overholdelse av prinsippene for reklame og åpenhet for kontrahering”, ifølge regjeringen.

“Unntaket for sentralisert kjøp av varer eller tjenester som er dekket av en rammeavtale for enheter som omfattes av det nasjonale offentlige anskaffelsessystemet, er også unntatt fra forhåndsgodkjenning”, opplyser regjeringen i vitnemålet.

Vitnemålet introduserer også et eksepsjonelt regimet for autorisasjonsutgifter, og gjelder for offentlige anskaffelsesprosedyrer som er utført i henhold til denne dekretloven, unntaksvis regler for eksepsjonell autorisasjon for utgifter, slik som å vurdere stilltiende aksepterte forespørsler om veiledningstillatelse i fravær av uttale så snart 24 timer etter forsendelse.

“De flerårige utgiftene som følger av denne dekretloven utsettes stilltiende dersom […] det ikke foreligger noen avvisningsordre innen tre dager”, legger den utøvende person til i vitnemålet, og legger til at “budsjettendringer” som involverer forsterkning, til gjengjeld for andre poster med effektive utgifter, er autorisert av regjeringsmedlemmet som er ansvarlig for det respektive sektorområdet “, og ikke av finansministeren.

Den utøvende, i vitnemålet, autoriserer også eksepsjonelle administrative autorisasjonsordninger: “Avgjørelsen om å inngå anskaffelse av tjenester hvis formål er å utføre studier, meninger, prosjekter og konsulenttjenester, samt noe spesialisert arbeid, krever ikke administrative autorisasjoner. bestemmes i loven, og er ansvaret for det regjeringsmedlem som er ansvarlig for sektorområdet “.

Vitnemålet inneholder også støttetiltak for selvstendig næringsdrivende, for eksempel ekstraordinær støtte for reduksjon av økonomisk aktivitet, forutsatt at de ikke er pensjonister og “er underlagt oppfyllelsen av deres bidragsplikt i minst tre påfølgende måneder i minst 12 måneder, i en bevist situasjon. av fullstendig stopp av sin aktivitet eller aktiviteten i den respektive sektor, som et resultat av utbruddet av Covid-19, i en bevist situasjon, på noen lov som er tillatt i loven, av total stopp av virksomheten eller aktiviteten i den respektive sektor.

Lovdekretet trådte i kraft lørdag dagen etter offentliggjørelsen, men den trer i kraft fra dagen for godkjenningen, bortsett fra når det gjelder utgåtte dokumenter eller nedleggelse av anlegg, som trer i kraft siden 9. mars. 

Det kan være lokale variasjoner i åpningstidene til matbutikkene.
Prøv gjerne flere, hvis den du normalt bruker er stengt.
På døren til en populær kafé.
Estaremos encerrados por tempo indeterminado – Vi vil være stengt på ubestemt tid

Få med deg de viktige nyhetene fra Portugal.
Meld deg på gratis nyhetsbrev – nederst på siden.

Vær med og støtt Mitt Portugal. Velg enkeltbeløp eller månedlig støtte:

Annonse
Spre budskapet
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •