PSP, GNR og SEF kan bruke makt for å tvinge noen som er mistenkt for å ha coronavirus til å gjøre tester

Under varslings-tilstanden er det opp til sikkerhetsstyrkene og -tjenestene å sikre overholdelse av begrensnings-tiltakene.

Personer fra PSP, GNR og SEF kan ty til bruk av makt for å tvinge en mistenkt med Covid-19 til å gjennomgå screeningprøver, eller å bli satt i karantene, avslører en representant fra General Inspectorate for Internal Administration (IGAI).

“Det finnes legitim dekning i loven som berettiger til utførelse av makt fra sikkerhetsstyrker og -tjenester som, plassert foran noen fra et territorium som er alvorlig berørt av pandemien, eller som viser symptomer på sykdommen, eller assosiert med den, pålegger om nødvendig tvang deres oppførsel slik at de er screeningtester eller om nødvendig sosial isolasjon “, i henhold til stillingen til IGAI.

Dette inspeksjonsorganet for politiets ytelse understreker at elementene i PSP, GNR og SEF, i en situasjon med denne konfigurasjonen, “i det ytterste, kan ta til kraft for å pålegge den oppførsel som omstendighetene krever” og “alltid med respekt for prinsippene av nødvendighet, proporsjonalitet, subsidiaritet og tilstrekkelighet “.

“I dette presserende øyeblikket som krever et globalt samarbeid for å bekjempe en alvorlig trussel, påtar seg Generaldirektoratet for intern administrasjon tydelig sin rolle og søker å bidra på sitt ytelsesområde til utførelsen av vanskelige og farlige funksjoner som er betrodd til sikkerhetsstyrkene og tjenestene som på bakken prøver å beskytte samfunnet “, understreker IGAI. I stillingen erindrer IGAI at unnlatelse av å etterkomme sikkerhetsstyrkenes ordre under varslingstilstanden som ble vedtatt på fredag ​​for å håndtere det nye koronaviruset, anses som en “ulydighetsforbrytelse” underlagt “forverrede sanksjonstiltak”.

Under varslingstilstanden er det opp til sikkerhetsstyrkene og -tjenestene å sikre etterlevelse, for å sikre, i streng artikulasjon med folkehelsemyndighetene, at trafikkbegrensningstiltak blir strengt overholdt og at også aktivitetsbegrensningstiltak vil bli håndhevet. riktig oppfylt, så advarselserklæringen understreker at denne plikten faller på alle innbyggere. I Portugal hevet Generaldirektoratet for helse (DGS) i dag antall bekreftede smittesaker til 245, 76 flere enn de som ble registrert på lørdag.

Kilde: Lusa/cm.pt

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x