São Martinho do Porto, Portugal. Foto © RoyGabrielsen.com

Portugisiske familier har allerede tapt 3,9 milliarder euro

En portugisisk familie har i gjennomsnitt mistet 944 euro siden begynnelsen av krisen forårsaket av covid-19-pandemien, som utgjør et samlet tap på 3,9 milliarder euro, ifølge en studie av Deco utgitt 22. mai. Dette melder ThePortugalNews.

“Samtidig som innesperringstiltak forhindret smitte fra covid-19, var mange portugisiske familier i finanskrise. Siden begynnelsen av pandemien i vårt land, i mars i fjor, til midten av mai, var inntektstapet utbredt i 70 prosent av husholdningene, heter det i en uttalelse, Deco – Portuguese Association for Consumer Protection.

I følge data levert av foreningen, med tanke på universet til portugisiske familier, har hver av dem allerede i gjennomsnitt mistet 944 euro, en verdi multiplisert med antall husholdninger (nær 4,2 millioner), som tilsvarer et tap på 3,9 milliarder euro, nesten tre ganger det som ble registrert i midten av mars (1,4 milliarder euro).

I sentrum for det økonomiske kuttet er tapet eller reduksjonen av profesjonelle inntekter, som mellom midten av mars og mai gikk fra 581 til 1.126 euro.

På den annen side er de økonomiske skader som er registrert i den aktuelle perioden også rettferdiggjort med kansellering av turer, kulturelle og sportsbegivenheter, tap i leie av eiendommer og i investeringer i finansielle produkter.

Av de totale respondentene syntes 9 prosent at det var vanskelig å betale boliglånet, i mai leide 12 prosent, 13 prosent telekommunikasjon, 12 prosent gass, strøm og vann og 11 prosent mat.

”Som en konsekvens blir påvirkningen mye påvirket. I en tredjedel av tilfellene er sparing allerede brukt til å dekke daglige utgifter, og en annen tredjedel av familiene forventer behovet for det. Med tanke på de ugunstige omstendighetene, ble en av fire familier tvunget til å be om økonomisk hjelp ”, lyder dokumentet.

Som Deco antydet, har 65 prosent av portugiserne siden krisens begynnelse forblitt profesjonelt aktive og 42 prosent av disse fortsetter å få den samme lønnen, mens 23 prosent har sett inntektene kutt.

Allerede har 22 prosent av familiene “svartere horisonter” med noe element som midlertidig var utenfor arbeidslivet, for eksempel på grunn av “permitteringsregimet” (reduksjon av arbeidstid eller suspensjon av kontrakter) eller arbeidsledighet, som nådde 13 prosent av respondenter.

Selvstendig næringsdrivende var mest berørt, med flertallet fortsatte å jobbe, men med tapt inntekt.

I løpet av de neste 12 månedene forventer 26 prosent av de spurte at arbeidstapet vil være “sannsynlig” og 30 prosent for å kutte lønningene uten redusert arbeidstid, mens 23 prosent sier at en økning i arbeidsmengden med samme godtgjørelse også er “sannsynlig”.

I tillegg vurderte 31 prosent av de spurte tapet eller reduksjonen av arbeidsytelsene som “sannsynlig”, for eksempel måltidsstøtte eller bonus og 22 prosent “veldig sannsynlig eller bestemt”.

For å gjennomføre denne studien sendte Deco mellom 14. og 15. mai et online spørreskjema til “et representativt utvalg av den portugisiske befolkningen”, i alderen 18 til 74 år.

Totalt ble 1 002 svar oppnådd.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x