Portugisere er europeerne med det mest positive bildet av EU, ifølge en undersøkelse

Brussel 2. juni 2021 (Lusa)Portugiserne er europeerne med et mer positivt image av EU, og de som mest fortaler for en økning i dens kompetanse til å håndtere kriser som covid-19-pandemien, avslører en undersøkelse bestilt av parlamentet europeisk.

“Vårens Eurobarometer”, som parlamentet vil presentere torsdag morgen i Brussel, og som tar sikte på å finne ut hvordan europeerne ser EU ett år etter pandemien kom til Europa, avslører at Portugal er staten medlem som har er et mer gunstig bilde av EU, med 84% av respondentene som vurderer det som positivt (11% “veldig positivt” og 73% “ganske positivt”), 38 poeng over det europeiske gjennomsnittet på bare 48%.

I en tid da Portugal påtar seg det seks måneders roterende formannskapet i EU-rådet, til slutten av juni måned, er det bare 2% av portugiserne som sier at de har et negativt bilde av EU, mens 14% har et “nøytralt” image .

På spørsmål om hvordan de ser EU generelt, avslører portugiserne seg også som de europeere som støtter Unionen mest, med 91% positive svar, men mens 33% er “for EU slik den hittil er implementert”, 58% sier at de er for, men ikke på den måten, det europeiske prosjektet er gjennomført. Bare 9% hevder å være ‘Eurosceptics’.

På nivå med de 27 medlemsstatene sier mindre enn en fjerdedel av europeerne (23%) at de er for EU ettersom det hittil er implementert, 47% støtter det europeiske prosjektet, men forsvarer en annen vei, mens 23% er Eurosceptic og 5% er helt imot begrepet EU (verdi 0% i Portugal).

På den annen side er det i Portugal en nesten enstemmig støtte for ideen om å gi EU mer kompetanse på helseområdet, med 96% av respondentene som uttrykker denne ideen, selv om bare 53% av portugiserne uttrykte tilfredshet med EUs tiltak for å bekjempe den nåværende pandemien (fremdeles over gjennomsnittet i Fellesskapet på 48%).

På spørsmål om hva EUs prioriteringer skal være i sitt svar på pandemikrisen, valgte portugiserne som tre hovedprioriteter, blant de forskjellige tilgjengelige alternativene, “sikre rask tilgang til sikre og effektive vaksiner for alle EU-borgere”, etterfulgt av “investering mer penger i økonomien for en bærekraftig og rettferdig gjenoppretting i alle EU-landene ”og for det tredje“ etablering av en europeisk strategi for å møte en lignende krise i fremtiden ”.

Denne vårens “Eurobarometer” fant sted mellom 16. mars og 12. april, og totalt 26.669 EU-borgere ble spurt.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x