I dag åpnes grensene mellom Spania og Portugal

Etter 3 måneder med stengte grenser, med kontroll av alle bevegelser over grensen med dispensasjon, så åpnes i dag grensene etter at det er blitt enighet om en gjensidig avtale.

Kun noen få grenseoverganger har tillatt passering dersom man har hatt gyldig grunn. Gyldig grunn kunne for eksempel være arbeidspendlere, eller transport i transit gjennom Spania, og videre inn i Frankrike.