Time Out Market, Lisboa

Covid-19: Portugal går inn i den siste fasen med begrensninger i dag

Lisboa, 1. oktober 2021 (Lusa)Fastlands -Portugal går for tiden mot den siste fasen av oppheving av restriksjoner for å kontrollere pandemien, en plan som var avhengig av vaksinasjonstakten, som er veldig nær å nå målet på 85%.

Denne avviklingsplanen besto av tre faser: den første trådte i kraft 1. august, med 57% av befolkningen som hadde fullført vaksinasjon mot covid-19, og den andre begynte 23. i samme måned, da 70% av portugiserne hadde allerede mottatt de to dosene av vaksinen.

På grunn av den nåværende epidemiologiske situasjonen er fastlandsområdet for tiden i en alarmberedskap som vil gjelde frem til 23:59 – 31. oktober, det laveste nivået av reaksjoner på katastrofe-situasjoner som er fastsatt i grunnleggende lov om samfunnssikkerhet.

+++ Restauranter og butikker uten å begrense antall kunder +++

Kommersielle virksomheter, restauranter, kafeer og generell handel er ikke lenger underlagt en maksimumsgrense for kunder eller personer per gruppe, og restriksjoner på åpningstidene oppheves også.

Slutten på denne kapasitetsbegrensningen gjelder også for familiebegivenheter som bryllup og dåp.

+++ Viser med 100% kapasitet og sertifikat for store arrangementer +++

Kulturelle utstillinger har ikke lenger begrenset kapasitet, men et digitalt sertifikat vil kreves for store kulturarrangementer, og Generaldirektoratet for helse (DGS) er ansvarlig for å definere hva disse arrangementene er.

+++ Barer og klubber åpner igjen +++

Utelivsområder, stengt siden mars 2020 på grunn av covid-19-pandemien, kan åpne igjen fra og med i dag.

29. juli kunngjorde regjeringen at nattunderholdningsrom kunne åpne igjen fullt ut i oktober, da myndighetene spådde at 85% av befolkningen ville bli fullstendig vaksinert mot covid-19.

+++ Obligatorisk maske på risikable steder og i store konsentrasjoner +++

I henhold til tiltakene i den tredje fasen av avgrensning, er bruk av masker obligatorisk i offentlig transport, i borgerforretninger, på skoler (unntatt i friluftsliv), i konserthaller, kinoer, konferanserom, arrangementer, helseinstitusjoner og tjenester, bolig- og mottaksstrukturer eller hjemmetjenester for sårbare befolkninger, eldre eller funksjonshemmede.

Obligatorisk bruk av maske opprettholdes også i kommersielle rom med et areal større enn 400 kvadratmeter, inkludert kjøpesentre.

I utgangspunktet for denne beslutningen er steder med høy frekvens av mennesker, for eksempel offentlig transport, inkludert luft, risikable steder, for eksempel hjem og sykehus, og steder med store tettsteder i lengre perioder, for eksempel konserthaller.

+++ Digitalt sertifikat kreves ikke lenger på restauranter og hoteller +++

Restaurantkunder og hotellgjester trenger ikke lenger å vise vaksinasjonssertifikat eller negativ test til covid-19.

Dette dokumentet eller denne testen med et negativt resultat er heller ikke lenger nødvendig for gruppetimer på treningssentre, så vel som for å få tilgang til spilleanlegg, kasinoer, bingoer, spa og spa.

Tilgang til barer og klubber, som nå gjenopptar sin aktivitet, er avhengig av presentasjon av sertifikatet, men bare for kunder, ettersom arbeidere og leverandører er unntatt fra denne regelen.

Presentasjonen av dokumentet vil også være obligatorisk for reiser til sjøs eller i luften og i besøk i hjem og helseinstitusjoner, siden sykehusbesøk hos innlagte pasienter gjenopptas.

+++ Fullfører telearbeid og anbefaling i store selskaper +++

 Regjeringen besluttet også å avslutte anbefalingen av fjerntjenester, uten at det berører opprettholdelsen av reglene om tidsforsinkelse.

Personer som er immunsupprimerte eller med barn eller forsørger med funksjonshemming eller kroniske sykdommer, har imidlertid rett til telearbeid, når det er aktuelt, uten avtale med arbeidsgiveren.

I august var det allerede tatt et skritt for å redusere bruken av fjernarbeid, og utøvende direktør bestemte at denne modaliteten ikke lenger var obligatorisk i høyrisikokommuner, og som bare ble anbefalt på hele fastlandet.

Regelen som pålegger testing i selskaper med mer enn 150 arbeidere på samme arbeidsplass, elimineres.

+++ Slutt på begrensning på alkoholsalg og åpningstider +++

Salg og forbruk av alkohol på offentlige veier er en annen begrensning som også ender, samt tidsfristene som var pålagt på grunn av pandemien.

+++ Tiltak for boligstrukturer +++

Besøk i eldrehjem, etterbehandlingsenheter og andre boligstrukturer for barn, unge, funksjonshemmede, mottakere av internasjonal beskyttelse og ly for ofre for vold i hjemmet krever presentasjon av det digitale sertifikatet.

Blant andre tiltak bør det gjennomføres vanlige covid-19-screeningsundersøkelser for brukere, så vel som for fagfolk, som må bære en kirurgisk maske.

+++ Opphevede restriksjoner på kapasiteten til idrettsanlegg +++

Idrettsanleggene vil ikke lenger ha begrensninger i kapasiteten, ifølge den oppdaterte DGS-standarden, som opprettholder det obligatoriske kravet for et vaksinasjonssertifikat mot covid-19 og bruk av maske.

Plasseringskapasiteten kan være i samsvar med den totale lisensierte kapasiteten til stedet, som det kan sees i veiledningen om innendørs og åpne sportsbegivenheter.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x