Parlamentet i Lisboa

Covid-19: Parlamentet godkjente torsdag fornyelse av unntakstilstand til 16. mars

Lisboa 25. februar 2021 (Lusa)Parlamentet stemte for fornyelse av unntakstilstanden til 16. mars for å tillate inneslutningstiltak for covid-19, som garantert godkjennes, med støtte fra PS, PSD, CDS – PP og PAN.

I den innledende teksten til vitnemålet som er sendt til parlamentet, forsvarer republikkens president at “den fremtidige mangelen på definisjon må planlegges trinnvis, basert på eksperternes anbefalinger og på objektive data, for eksempel risikomatrisen, med mer tester og mer screening, for å lykkes ”.

Marcelo Rebelo de Sousa anser det som nødvendig å opprettholde unntakstilstanden for å “la regjeringen fortsette å ta de mest hensiktsmessige tiltakene for å bekjempe denne fasen av pandemien” av covid-19, men ber myndighetene om å “også godkjenne den uunnværlige støtten tiltak “til familier og bedrifter, inkludert mislighold og ikke-tilbakebetalbar støtte.

Dette er det 12. gangen unntakstilstanden som Marcelo Rebelo de Sousa sender inn for autorisasjon fra parlamentet i den nåværende sammenheng med 19-covid-pandemien.

I utkastet til dekret, med innhold identisk med det som er i kraft, er det nå presisert at den endelige definisjonen av grenser er regjeringens ansvar gjennom lovdekret.

I kapittelet om begrensninger i ansikt til ansikt-utdanning gjentas det at “en trinnvis gjenåpningsplan bør defineres basert på objektive kriterier og med respekt for folkehelsemessige formål”.

Fornyelsen av unntakstilstanden ble godkjent i plenarmøtet i ettermiddag, med støtte fra PS, PSD, CDS-PP og PAN.

Gjeldende unntakstilstand avsluttes klokken 23:59 mandag 1. mars. Denne fornyelsen trer i kraft i perioden 2. – 16. mars.

I henhold til vilkårene i grunnloven er det opp til republikkens president å bestemme unntakstilstand i maksimalt femten dager uten å berøre mulig fornyelse, men for dette må han lytte til regjeringen og ha autorisasjon fra parlamentet.

De tre foregående fornyelsene av unntakstilstanden ble godkjent av forsamlingen for republikken med stemmer for PS, PSD, CDS-PP og PAN og av den ikke-registrerte stedfortreder Cristina Rodrigues, avhold av BE og stemmer mot PCP , PEV, Chega, Liberal Initiative og den ikke-registrerte stedfortreder Joacine Katar Moreira.

I den siste fornyelsen, 11. februar, forsvarte statsministeren, António Costa, at det vil være nødvendig å opprettholde den nåværende generelle innesperringen “selv i løpet av mars måned” og at det ikke var på tide å “begynne å diskutere helt eller delvis avbøyninger “.

Da han snakket med landet den kvelden, mente statsoverhodet at unntakstilstanden og generell inneslutning skulle fortsette “mars ut” uten “feil tegn til påsken”, tidlig i april, for å unngå et tilbakeslag i innesperring av covid- 19 i Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa snakket med landet fra Belém-palasset hver gang han vedtok denne juridiske rammen – unntatt i perioden da han var kandidat til presidentvalget 24. januar, hvor han ble gjenvalgt.

Fram til påske satte han seg som mål å redusere antall nye daglige tilfeller av infeksjon “til under to tusen” og å redusere tilfellene av sykehusinnleggelse og sykehusinnleggelser i intensivomsorg, og deretter lokaliseres i henholdsvis “mer enn fem tusen og mer enn åtte hundre “, til” en fjerdedel av disse verdiene “.

Under unntakstilstanden har regjeringen innført en generell plikt til å være hjemme og stanse en serie aktiviteter siden 15. januar.

Per 22. januar ble utdanningsinstitusjoner stengt, først med en to ukers skolepause, og deretter med distanseklasser.

I Portugal har mer enn 16 000 pasienter døde med covid-19, og hittil er det rapportert over 800 000 tilfeller av infeksjon med det nye coronaviruset som forårsaker denne sykdommen, ifølge Generaldirektoratet for helse (DGS).

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x