Båthavnen i Cascais, Portugal

2500 svenske innbyggere i Portugal betaler ny skatt

Sverige har identifisert 2500 borgere som nå blir beskattet etter nye regler mellom Portugal og Sverige.
Dette melder nyhetsbyrået Lusa og The Portugal News.

Som svar til Lusa uttalte en offisiell kilde fra den svenske skattemyndigheten at den hadde identifisert «omtrent 2500 personer som var underlagt begrenset skatteplikt i Sverige» fordi de var under konvensjonen for å unngå dobbeltbeskatning, og at på grunn av slutten i denne overenskomsten, har de begynt å «beskattes siden 1. januar 2022».

Den samme offisielle kilden påpeker at i tillegg til disse omtrent 2500 som allerede er identifisert, er det en gruppe personer, hvis antall fortsatt er ukjent, som nå oppgir inntekten sin for 2021 – året da konvensjonen fortsatt var i bruk – og som også kan bli berettiget til å bli skattlagt i Sverige.

Konvensjonen for å unngå dobbeltbeskatning mellom Portugal og Sverige ble avsluttet 31. desember 2021, og en av de mest umiddelbare effektene var å gi tilbake til dette landet retten til å beskatte svenske pensjonister bosatt i Portugal hvis pensjoner betales av private fond.

Før man beveget seg mot slutten av konvensjonen, uttrykte Sverige sin intensjon om å revidere vilkårene som svar på det faktum at man er uenig i skatteregimet som Portugal tildeler pensjoner utbetalt av andre land under NHR-regimet (non-habitual resident).

Forhandlingene om denne gjennomgangen startet i 2018, og i mai året etter ble en protokoll som endrer konvensjonen signert. I mangel av ratifisering av protokollen fra Portugal, godkjente imidlertid det svenske parlamentet enstemmig, i juni 2021, oppsigelsen av skatteavtalen det hadde med Portugal fra 31. desember samme år.

Nye skattesituasjoner

Fraværet av en skatteavtale mellom de to landene påvirket, ifølge skatteeksperten og medgründeren av konsulentselskapet Ilya, svensker som kom til Portugal av to grunner. Dermed, sier han, betaler pensjonister, som betalte 0 % skatt i Sverige, nå 25 %. I Portugal vil de kunne betale avgiften på 10 % (hvis de har registrert seg hos RNH etter 2020 eller har valgt dette nye regimet), som kan trekkes fra.

Den andre situasjonen, sier samme skatteekspert, involverer investorer med utbytte, renter og royalties fra Sverige. I fravær av konvensjonen er deres kildebeskatning ( dvs. i Sverige) ikke lenger begrenset til de konvensjonelle satsene på henholdsvis 15 %, 10 % eller 5 %, men innenlandske satser gjelder.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x