By European Parliament from EU - Hearings with Elisa Ferreira 🇵🇹 , candidate commissioner for cohesion and reforms 🇪🇺, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82797391

“Portugal er fortsatt et tilbakestående land” – Europakommisjonær Elisa Ferreira

Lisboa 14. desember 2020 (Lusa)Europakommisjonær Elisa Ferreira påpekte i dag i en online begivenhet at “etter alle disse årene med massiv støtte fra strukturfondene, er Portugal fortsatt et tilbakestående land”, og ba om “en lesning i territorialisering av politikk”.

Elisa Ferreira – foredragsholder at “det er viktig” å reflektere over “alternativene landet har” i sammenheng med Den europeiske unions (EU) gjenopprettingsplan for Portugal, taler på et arrangement organisert av EU-kommisjonens representasjon i Portugal og Portugal Network – hun erkjente at “det er ting som må korrigeres” og at anvendelsen av europeiske midler “må være radikalt forskjellig fra gjengivelsen av fortiden”.

Spesielt “det må være mye mer miljømessig, mye mer digitalt, mye mer balansert, sosialt og romlig”, forklarte han.

“På nasjonalt nivå er det på tide å alvorlig vurdere hva landet ønsker å være”, oppfordret den portugisiske kommisjonæren, ansvarlig for samhold og reformer i samfunnsledelsen.

Disse “alternativene” som landet må ta “innebærer å erkjenne at det er en rik region og at resten av landet er en hel fattig region,” sa han.

Ellers advarte hun om at Portugal står i en “risiko” for å fortsette å være blant “landene i overgang” og “bli overkjørt av mange andre” medlemsland i EU.

Elisa Ferreira understreket at konsentrasjonen i de mest dynamiske knutepunktene “ikke fungerer”, og hevdet at “en territorialisert lesing av politikk og en balansert oppfatning av territoriet må gjøres, nemlig å verdsette mellombyer, noe som gjør landet mer motstandsdyktig”.

Kommisjonæren minnet at “BNP [bruttonasjonalprodukt] per innbygger” i Portugal “er ekstraordinært lavt eller veldig lavt”, understreket at så mye som Lisboa vokser, “veier resten av landet for mye til at landet kan starte”.

Elisa Ferreira understreket også at avtalen om EUs økonomiske og sosiale gjenopprettingsplan for å overvinne covid-19, som ble nådd i Brussel på fredag, er viktig, “men det er fremdeles en hel prosess” med ratifisering fra nasjonale parlament.

EU, understreket hun, hadde en “tilstrekkelig respons på en situasjon med enorm nødsituasjon” og gjorde “noe som aldri hadde skjedd i historien til strukturfondene”, noe som muliggjorde en omplanering og omdisponering av ubrukte midler til “nødutgifter”, og forlot etter statens skjønn hvor de skal bruke dem.

Med tanke på dette, vurderte hun, har medlemslandene “en unik mulighet til å sette i gang reformer”, fra offentlig forvaltning til energibesparelser i bygninger.

Portugal Network Meetings – som pågår til onsdag, sendes direkte på de sosiale nettverkene til kommisjonens representasjon i Portugal og på siden Portugal Network – tar sikte på å bringe europeiske institusjoner og portugisiske selskaper, foreninger, organisasjoner og andre enheter nærmere hverandre gjennom dialog om EUs planer og handlinger som har innvirkning på Portugal.

Fra Wikipedia:

Elisa Maria da Costa Guimarães Ferreira, GCC (født 17. oktober 1955 i Porto ) er en portugisisk politiker og økonom som har fungert som EU-kommisjonær for samhold og reformer i administrasjonen av president Ursula von der Leyen  siden 2019. Hun fungerte tidligere som visepresident -governor av Bank of Portugal fra 2016 til 2019. Hun var som medlem av Europaparlamentet (MEP) for sosialistpartiet ; en del av partiet for europeiske sosialister mellom 2004 og 2016. I 2019 ble hun valgt av Portugal til å fungere som EU-kommisjonær . Elisa Ferreira – https://no.qaz.wiki/wiki/Elisa_Ferreira

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x